Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Ngành du lịch phát triển đánh phản ánh thực tế sự phát triển của các ngành dịch vụ phát triển trong nền kinh tế thị trường, các công ty kinh doanh về du lịch cũng phát triển mạnh mẽ. Nhưng chủ yếu là làm các đại lý du lịch, sau đó bán các tuor cho các đơn vị khác đủ điều kiện kinh doanh thu lượi nhuận trung gian. Khi mà Quý khách muốn thực hiện tất cả vấn đề kinh doanh của mình, PhamLaw giới thiệu đến bạn đầy đủ nhất nội dung cơ bản của công việc này:

Giay Phep Kinh Doanh Lu Hanh Noi Dia
Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa. Khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Chuyên ngành về lữ hành bao gồm các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị lữ hành, điều hành tour du lịch, marketing du lịch, du lịch, du lịch lữ hành, quản lý và kinh doanh du lịch.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Khoản 2 Điều 32 Luật Du lịch năm 2017 có quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật Du lịch năm 2017.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp  cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Điều 34 Luật Du lich năm 2017 quy định về hoạt động cấp lại, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

Trình tự, thủ tục để thực hiện cấp lại cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu số 05 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Điều 35 Luật Du lịch quy định: doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cần phải thuộc trường hợp sau: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự thủ tục thực hiện cấp đổi như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép. Bộ hồ sơ đó sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Du lịch năm 2017; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Du lịch năm 2017.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật Du lịch năm 2017.
  • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

IV. DỊCH VỤ LUẬT PHAMLAW THỰC HIỆN CHO QUÝ KHÁCH

Trong quá trình thực hiện việc xin Giấy phép, PHAMLAW sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

– Tư vấn cho khách hàng về nội dung và hình thức;

– Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy phép;

– Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép;

– Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép và bàn giao cho Khách hàng.

Để hỗ trợ dịch vụ Thành lập doanh nghiệp lữ hành hoặc các dịch vụ liên quan…Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Luật Phamlaw để được hỗ trợ dịch vụ tốt nhất. 

Xem thêm: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hỗ trợ  tư vấn qua tổng đài 1900 – Luật Phamlaw

———————–

5/5 - (1 bình chọn)