Category: LS – Thương thảo hợp đồng

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Đánh giá bài viết 1. Bàn về khái niệm hợp đồng theo mẫu. Các quốc gia trên thế giới khác nhau nên có cách...

Mẫu hợp đồng góp vốn

Mẫu- Hợp đồng góp vốn

Mẫu- Hợp đồng góp vốn 3 (60%) 1 vote                                                              ...

Những lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại

Những lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại

Đánh giá bài viết Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải...

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo một hợp đồng thương mại

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo một hợp đồng thương mại

Đánh giá bài viết a) Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước khi đàm phán: Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1),...

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (2)

Đánh giá bài viết Trong nhiều trường hợp bạn sẽ mất rất nhiều thời gian quý giá, mối quan tâm và suy nghỉ...

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (1)

Đánh giá bài viết Hợp đồng là linh hồn của các buổi thương thuyết. Một hợp đồng soạn thảo hoàn hảo...

Pháp luật về hợp đồng: Những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Đã từ lâu pháp luật về hợp đồng chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp...

Những điểm lưu ý khi soạn thảo, đàm phán hợp đồng thương mại

Đánh giá bài viết Trong hoạt động thương mại thì hợp đồng thương mại còn đóng vai trò là một phương...

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng

Đánh giá bài viết Những kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng Theo kinh nghiệm cũng như...

Hợp đồng- Yếu tố duy trì sự ổn định trong các hoạt động kinh doanh

Đánh giá bài viết Xuyên suốt các hoạt động kinh doanh thường nhật, mỗi một công ty đều nên tạo cho mình...