Bài Viết Mới

LS – Thương thảo hợp đồng

LS – Thương thảo hợp đồng

Mẫu- Hợp đồng góp vốn
Phamlaw tư vấn mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất theo quy định hiện hành.  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN Số: …………../HĐGV Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại …………………………………………..……………, chúng tôi gồm có: Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A): ……………………………………..………………………………………
Khái niệm cơ bản Hợp đồng mẫu
Khái niệm cơ bản về hợp đồng mẫu 1. Bàn về khái niệm hợp đồng theo mẫu. Các quốc gia trên thế giới khác nhau nên có cách định nghĩa hợp đồng theo mẫu khác nhau. Xét từ khía cạnh
Những lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại
Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và có vốn hiểu biết pháp luật vững vàng nhằm có được ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt
Kinh nghiệm quý khi soạn thảo một hợp đồng thương mại
a) Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước khi đàm phán: Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo (bước 2), hòan thiện – ký kết hợp đồng (bước 3) là một quy
Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (2)
Trong nhiều trường hợp bạn sẽ mất rất nhiều thời gian quý giá, mối quan tâm và suy nghỉ khi phát sinh một tranh chấp pháp lý, trong khi nếu bản hợp đồng được soạn thảo chặt chẽ thì tất
Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (1)
Hợp đồng là linh hồn của các buổi thương thuyết. Một hợp đồng soạn thảo hoàn hảo sẽ giúp các doanh nghiệp đánh đâu thắng đó Cô soạn thảo hợp đồng vậy sao? Tại sao không ghi rõ tên bến
Pháp luật về hợp đồng: Những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp
Đã từ lâu pháp luật về hợp đồng chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bởi vì, hầu hết các giao dịch trong xã hội, dù có mục đích kinh doanh hay nhằm
Những điểm lưu ý khi soạn thảo, đàm phán hợp đồng thương mại
Trong hoạt động thương mại thì hợp đồng thương mại còn đóng vai trò là một phương tiện rất quan trọng để bảo đảm sự an toàn pháp lý cho các bên trong hợp đồng, giúp các bên kiểm soát
Kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng
Những kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng Theo kinh nghiệm cũng như thống kê mới nhất hiện nay thì các vướng mắc, tranh chấp đã và đang diễn ra tập trung phần lớn trong quá
Hợp đồng- Yếu tố duy trì sự ổn định trong các hoạt động kinh doanh
Xuyên suốt các hoạt động kinh doanh thường nhật, mỗi một công ty đều nên tạo cho mình những chuẩn hợp đồng riêng. Việc xây dựng các mẫu hợp đồng chặt chẽ sẽ đảm bảo và duy trì thành công của các