Doanh nghiệp – Luật sư

Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp? Và các khoản phí, lệ phí Nhà nước?

Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp? Và các khoản phí, lệ phí Nhà nước?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư PhamLaw như sau: Tôi...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì doanh nghiệp...

Khởi kiện khi thành viên hoặc cổ đông vi phạm nghĩa vụ tuân thủ luật

Khởi kiện khi thành viên hoặc cổ đông vi phạm nghĩa vụ tuân thủ luật

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi và một người bạn nữa cùng thành...

Quy định tên doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Quy định tên doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Bài viết này cho các cá nhân, pháp nhân đang muốn thành lập doanh nghiệp và muốn tìm hiểu mọi góc độ pháp...

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

1. Bàn về khái niệm hợp đồng theo mẫu. Các quốc gia trên thế giới khác nhau nên có cách định nghĩa hợp...

Tư vấn xây dựng nội quy lao động

Tư vấn xây dựng nội quy lao động

Nội quy lao động có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động trong doanh...

Tư vấn trong tuyển dụng lao động

Tư vấn trong tuyển dụng lao động

Hoạt động tuyển dụng lao động có một vai trò rất quan trọng bởi thông qua tuyển dụng, người sử dụng lao...

Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

Là một tổ chức kinh tế trong nền kinh tế thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng phải...

Về vụ án tranh chấp nội bộ công ty cổ phần

Về vụ án tranh chấp nội bộ công ty cổ phần

Diễn biến sự việc được ghi lại cụ thể như sau: Ngày 23/10/2004, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty...

Mẫu hợp đồng góp vốn

Mẫu- Hợp đồng góp vốn

                                                                                  HỢP ĐỒNG...

Những lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại

Những lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và có vốn...

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo một hợp đồng thương mại

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo một hợp đồng thương mại

a) Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước khi đàm phán: Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa...

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (2)

Trong nhiều trường hợp bạn sẽ mất rất nhiều thời gian quý giá, mối quan tâm và suy nghỉ khi phát sinh một...

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng

Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng (1)

Hợp đồng là linh hồn của các buổi thương thuyết. Một hợp đồng soạn thảo hoàn hảo sẽ giúp các doanh...

Pháp luật về hợp đồng: Những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp

Đã từ lâu pháp luật về hợp đồng chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bởi...

Những điểm lưu ý khi soạn thảo, đàm phán hợp đồng thương mại

Trong hoạt động thương mại thì hợp đồng thương mại còn đóng vai trò là một phương tiện rất quan trọng...

Kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng

Những kinh nghiệm quý khi soạn thảo cũng như rà soát hợp đồng Theo kinh nghiệm cũng như thống kê mới nhất...

Hợp đồng- Yếu tố duy trì sự ổn định trong các hoạt động kinh doanh

Xuyên suốt các hoạt động kinh doanh thường nhật, mỗi một công ty đều nên tạo cho mình những chuẩn hợp...