Category: Tư vấn – Doanh nghiệp

Giai-the-cong-ty-cu-hung-1

Giải thể Doanh nghiệp trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đánh giá bài viết Giải thể Doanh nghiệp trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kính chào...

Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động

Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động

Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động 5 (100%) 4 votes Câu hỏi: Kính chào Quý...

Vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3.5 (70%) 2 votes Câu hỏi: Kính...

Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi đăng ký thành lập

Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi đăng ký thành lập

Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi đăng ký thành lập 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong...

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư,...

Ảnh hưởng của thỏa thuận thành viên hoặc cổ đông đến việc quản lý doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thỏa thuận thành viên hoặc cổ đông đến việc quản lý doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thỏa thuận thành viên hoặc cổ đông đến việc quản lý doanh nghiệp 5 (100%) 1 vote Câu hỏi:...

Hoạt động cho vay và cấp bảo lãnh của doanh nghiệp

Hoạt động cho vay và cấp bảo lãnh của doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh...

Các biện pháp đặt cọc, ký cược trong giao dịch bảo đảm

Các biện pháp đặt cọc, ký cược trong giao dịch bảo đảm

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về các biên pháp...

Quy định của pháp luật về hai biện pháp bảo đảm thế chấp và cầm cố

Quy định của pháp luật về hai biện pháp bảo đảm thế chấp và cầm cố

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: doanh...

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến chào bán chứng khoán tại Việt Nam

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến chào bán chứng khoán tại Việt Nam

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chứng khoán mong...