Tư vấn – Doanh nghiệp

Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi đăng ký thành lập

Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi đăng ký thành lập

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: hiện nay tôi vừa hoàn...

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp về quyền tham dự cuộc họp của cơ quan...

Ảnh hưởng của thỏa thuận thành viên hoặc cổ đông đến việc quản lý doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thỏa thuận thành viên hoặc cổ đông đến việc quản lý doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi và một vài người...

Phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

Hoạt động cho vay và cấp bảo lãnh của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi đang muốn...

Các biện pháp đặt cọc, ký cược trong giao dịch bảo đảm

Các biện pháp đặt cọc, ký cược trong giao dịch bảo đảm

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về các biên pháp đặt cọc, ký cược...

Đất đang thế chấp có thể là tài sản thi hành án

Quy định của pháp luật về hai biện pháp bảo đảm thế chấp và cầm cố

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: doanh nghiệp tôi chuẩn bị...

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến chào bán chứng khoán tại Việt Nam

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến chào bán chứng khoán tại Việt Nam

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chứng khoán mong được Quý luật sư...

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ theo quy định hiện hành

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi đang có...

Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định chào bán chứng khoán ra công chúng, tuy nhiên...

Quá trình phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định hiện hành

Quá trình phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi đang có...

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định chào bán chứng khoán ra công chúng. Tuy nhiên...

Hoạt động thuộc ngành nghề được đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có chút vướng mắc mong được Quý luật sư tư vấn: Tôi đang có ý định...

Nội dung điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi và một vài người bạn cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai...

Hướng dẫn của TANDTC về giao dịch vượt quá phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

Hướng dẫn của TANDTC về giao dịch vượt quá phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi có ký kết hợp đồng mua bán với một công ty khác, mặt hàng ở...

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi vượt quá phạm vi hoạt động

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi vượt quá phạm vi hoạt động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi có giao...

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì có hai phương pháp chào bán chứng khoán, đó là chào...

Trình tự thanh toán khi doanh nghiệp là bên bảo đảm phá sản.

Trình tự thanh toán khi doanh nghiệp là bên bảo đảm phá sản.

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi có ký kết...

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy...

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang tìm hiểu về hoạt động tách và gộp cổ phiếu. tuy nhiên tôi không...

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Câu hỏi:Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...