Category: Nghiên cứu -Trao đổi

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp 5 (100%) 2 votes Trong nội dung...

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Đánh giá bài viết Ngày 21/09/2012 TANDTC đã ban hành công văn 141/TANDTC-KHXX về việc hướng dẫn tòa án các cấp...

Căn cứ ra quyết định thi hành án và những bất cập

Đánh giá bài viết Căn cứ để đưa ra thi hành các bản án, quyết định dân sự là vấn đề quan trọng trong...

Từ bản án cho đến thi hành án-Lý luận và thực tiễn

Đánh giá bài viết Đánh giá quan điểm: “Bản án, quyết định của Toà án như là “bản vẽ” hay là “bài...

Bản án gốc-Bản án chính, những vấn đề trong lý luận và thực tiễn

Đánh giá bài viết Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 phần IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của...

Bản án hình sự sơ thẩm

Đánh giá bài viết Bản án hình sự sơ thẩm là phán quyết của Hội đồng xét xử, dựa trên kết quả tranh...

TỘI GIẾT NGƯỜI – BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 của TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ

TỘI GIẾT NGƯỜI – BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 của TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ 4.5 (90%) 2 votes 1.TỘI GIẾT...

Tham khảo: Bản luận cứ của luật sư trong vụ án tranh chấp tài sản và quyền sử dụng đất

Đánh giá bài viết Cập nhật ngày 27/6/2014 Tôi là luật sư Phan Thị Hương Thủy – thuộc Văn phòng luật sư...

Lập luận là gì?

Đánh giá bài viết GS.TS. NGUYỄN ĐỨC DÂN Một nguyên lý sư phạm cho nền giáo dục tiên tiến: cấp cần câu chứ...

CẦN QUY ĐỊNH RÕ CHẾ ĐỘ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đánh giá bài viết Một trong những quyền cơ bản của cổ đông khi tham gia vào công ty cổ phần (CTCP) là quyền...