Nghiên cứu -Trao đổi

Bàn về điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật hiện hành

Bàn về điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật hiện hành

Chỉ dẫn địa lý – một trong những đối tượng của bảo hộ sở hữu công nghiệp, là dấu hiệu để chỉ...

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Trong nội dung bài viết kỳ trước về nội dung “Tại sao doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ đối với nhãn...

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Ngày 21/09/2012 TANDTC đã ban hành công văn 141/TANDTC-KHXX về việc hướng dẫn tòa án các cấp từ chối thụ lý...

Căn cứ ra quyết định thi hành án và những bất cập

Căn cứ để đưa ra thi hành các bản án, quyết định dân sự là vấn đề quan trọng trong quá trình thi hành án...

Từ bản án cho đến thi hành án-Lý luận và thực tiễn

Đánh giá quan điểm: “Bản án, quyết định của Toà án như là “bản vẽ” hay là “bài lý thuyết” mang tính...

Bản án gốc-Bản án chính, những vấn đề trong lý luận và thực tiễn

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 phần IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán...

Bản án hình sự sơ thẩm

Bản án hình sự sơ thẩm là phán quyết của Hội đồng xét xử, dựa trên kết quả tranh luận tại phiên tòa sơ...

TỘI GIẾT NGƯỜI – BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 của TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ

1.TỘI GIẾT NGƯỜI (ĐIỀU93) Giếtngười là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách...

Tham khảo: Bản luận cứ của luật sư trong vụ án tranh chấp tài sản và quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày 27/6/2014 Tôi là luật sư Phan Thị Hương Thủy – thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Long (Đoàn luật...

Lập luận là gì?

GS.TS. NGUYỄN ĐỨC DÂN Một nguyên lý sư phạm cho nền giáo dục tiên tiến: cấp cần câu chứ không cho cá. Cái...

CẦN QUY ĐỊNH RÕ CHẾ ĐỘ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

Một trong những quyền cơ bản của cổ đông khi tham gia vào công ty cổ phần (CTCP) là quyền tham dự, phát biểu...

CHUYỂN NỢ XẤU THÀNH VỐN GÓP TẠI VIỆT NAM – HIỆN TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Thời gian qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách...

Bàn về khó khăn, vướng mắc của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Bàn về khó khăn, vướng mắc của Thông tư liên tịch số 14 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC...

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết,...

Những vướng mắc pháp lý điển hình về tổ chức quản lý công ty cổ phần trong pháp luật Việt Nam hiện hành

Những vướng mắc pháp lý về tổ chức và quản lý công ty cổ phần trong pháp luật Việt Nam hiện hành chủ...

QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỦA CỔ ĐÔNG NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY

Hiện nay, cổ đông có tỷ lệ vốn góp cổ phần nhỏ trong công ty cổ phần (CTCP) chiếm số lượng rất lớn,...

ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRONG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Khi Đại hội đồng cổ đông họp thông thường, không phải mọi cổ đông đều có thể tham gia. Tuy nhiên pháp...