Thủ tục chuyển đổi từ công ty CP sang công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục chuyển đổi từ công ty CP sang công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014.
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không còn đủ điều kiện để thực hiện loại hình doanh nghiệp đó ( ví dụ, đối với thành viên trong công ty cổ phần tối thiểu là có 3 thành viên trở lên, nhưng sau một thời gian hoạt động, một cổ đông trong công ty đã rút vốn, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần rút cổ phần) vì thế doanh nghiệp không còn đủ điều kiện để thành lập công ty cổ phần nữa mà sẽ phải chuyển sang một loại hình doanh nghiệp khác phù hợp hơn và đúng với quy định của pháp luật. Vậy, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP sang Công ty TNHH 1 thành viên là thế nào? Phamlaw sẽ giải đáp qua bài viết này.

Thu Tuc Chuyen Doi Cong Ty Cp Sang Cong Ty Tnhh 1 Thanh Vien
Thủ tục chuyển đổi từ công ty CP sang công ty TNHH 1 thành viên

Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành 2 thủ tục riêng biệt: Thứ nhất là về thay đổi người đại diện theo pháp luật ( áp dụng trường hợp có thay đổi về người đại), thứ hai chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

I/ Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật – Phụ lục II.2 ( Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

+ Quyết định của hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

+ Biên bản họp hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật doanh nghiệp trực tiếp đi nộp

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Lưu ý: Doanh nghiệp đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới công nhân người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.

Lệ phí công bố: 100.000đ

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm ( thay đổi lệ phí, cấp mới,…): 50.000 đ

Thời gian: 05 ngày làm việc

II/ Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP sang loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
  • Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty;
  • Hợp đồng chuyển nhượng

 + Biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng  trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng.

  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;
  • Dự thảo điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên cổ đông và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH có kèm bổ sung ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn điều ít nhất bằng vốn pháp định yêu cầu. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới , công ty trách nhiệm hữu hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp công ty cổ phần sang công ty TNHH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không phải chịu lệ phí trước bạ.

Lệ phí công bố: 100.000đ

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm ( thay đổi lệ phí, cấp mới,…): 50.000 đ

Thời gian: 5 đến 8 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về “Thủ tục chuyển đổi từ công ty CP sang công ty TNHH 1 thành viên”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết về thủ tục này, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn doanh nghiệp và hợp đồng 1900 6284 của PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thành lập doanh nghiệp mới; Chuyển nhượng cổ phần… Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866; 091 611 0508 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

————————

Phòng tư vấn Doanh nghiệp – Luật Phamlaw

 >> các nội dung khác:

 

Rate this post