Category: Tòa tuyên án – Kinh doanh-thương mại

Bản án tranh chấp hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá và than (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 24/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá...

Bản án tranh chấp về đầu tư (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 30/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp về đầu tư Ngày ban hành 28/01/2008 Cấp...

Bản án tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 44/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại Ngày ban...

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 45/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:45/2008/KDTM-PT ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc...

Khiếu kiện tranh chấp thanh toán nợ từ hợp đồng (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 59/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:59/2008/KDTM-PT ngày 07 tháng 3 năm 2008 về việc...

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao xét đơn yêu cầu công nhận bản án của Tòa án Hàn Quốc cho thi hành tại Việt nam (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 62/2008/QDKDTM-PT Tiêu đề Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ...

Tranh chấp hợp đồng mua bán (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 95/2008/KT-PT Tiêu đề Bản án số95/2008/KT-PT ngày 02 tháng 5 năm 2008 về việc tranh...

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm)

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm) 5 (100%) 1 vote Số hiệu...

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương T.T.C yêu cầu thanh toán nợ tín dụng (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 55/2007/KDTM-PT Tiêu đề Ngân hàng ngoại thương Việt Nam kiện Công ty trách nhiệm...

Yêu cầu thanh toán số nợ phát sinh từ hợp đồng (sơ thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 1143/2007/KDTM-ST Tiêu đề Công ty TNHH SX-XD-TM Hồng Hà yêu cầu Công ty CP XD-TM Tân Tân...