Tòa tuyên án

Hồ sơ mẫu Vụ án kiện đòi tài sản

Hồ sơ mẫu: Vụ án kiện đòi tài sản

Hồ sơ mẫu cho bài kiểm tra thực hành dành cho các bạn luật sư tập sự tham khảo để chuẩn bị bước vào kỳ...

Bản án tranh chấp hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá và than (Phúc thẩm)

Số hiệu 24/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá và than Ngày ban...

Bản án tranh chấp về đầu tư (Phúc thẩm)

Số hiệu 30/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp về đầu tư Ngày ban hành 28/01/2008 Cấp xét xử Phúc thẩm...

Bản án đòi bồi thường tài sản (Phúc thẩm)

Bản án đòi bồi thường tài sản (Phúc thẩm)

Số hiệu 38/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án đồi bồi thường tài sản Ngày ban hành 18/02/2008 Cấp xét xử Phúc thẩm...

Bản án tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại (Phúc thẩm)

Số hiệu 44/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại Ngày ban hành 22/02/2008 Cấp...

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm)

Số hiệu 45/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:45/2008/KDTM-PT ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc tranh chấp giữa thành...

Khiếu kiện tranh chấp thanh toán nợ từ hợp đồng (Phúc thẩm)

Số hiệu 59/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:59/2008/KDTM-PT ngày 07 tháng 3 năm 2008 về việc tranh chấp thanh toán...

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao xét đơn yêu cầu công nhận bản án của Tòa án Hàn Quốc cho thi hành tại Việt nam (Phúc thẩm)

Số hiệu 62/2008/QDKDTM-PT Tiêu đề Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét đơn yêu...

Tranh chấp hợp đồng mua bán (Phúc thẩm)

Số hiệu 95/2008/KT-PT Tiêu đề Bản án số95/2008/KT-PT ngày 02 tháng 5 năm 2008 về việc tranh chấp hợp đồng mua...

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm)

Số hiệu 80/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:80/2008/KDTM-PT ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc tranh chấp giữa thành...

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế (Phúc thẩm)

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế (Phúc thẩm)

Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 64/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (Phúc thẩm)

Số hiệu 1712/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu...

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai (Phúc thẩm)

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai (Phúc thẩm)

Số hiệu 176/2009/HCPT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Ngày ban hành  16/01/2009...

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương T.T.C yêu cầu thanh toán nợ tín dụng (Phúc thẩm)

Số hiệu 55/2007/KDTM-PT Tiêu đề Ngân hàng ngoại thương Việt Nam kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương...

Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola khởi kiện đại lý Trần Văn Dũng (phúc thẩm)

  Số hiệu 80/2008/DSPT Tiêu đề Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola khởi kiện đại lý Trần Văn Dũng Ngày...

Ngân hàng khởi kiện đòi hoàn trả vốn vay, thanh toán lãi phát sinh và phát mãi tài sản cầm cố (sơ thẩm)

Số hiệu 1084/2007/KDTM-ST Tiêu đề Ngân hàng khởi kiện đòi hoàn trả vốn vay, thanh toán lãi phát sinh và phát mãi...

Yêu cầu thanh toán số nợ phát sinh từ hợp đồng (sơ thẩm)

Số hiệu 1143/2007/KDTM-ST Tiêu đề Công ty TNHH SX-XD-TM Hồng Hà yêu cầu Công ty CP XD-TM Tân Tân Á thanh toán số nợ...

Tranh chấp hợp đồng cung ứng và lắp đặt thiết bị nồi hơi (sơ thẩm)

Số hiệu 1184/2007/KDTM-ST Tiêu đề Hai công ty tranh chấp hợp đồng cung ứng và lắp đặt thiết bị nồi hơi Ngày...

Tranh chấp về việc Công ty TNHH Cơ khí khuôn mẫu Bách khoa N.V.C không thực hiện hợp đồng gia công (sơ thẩm)

Số hiệu 1314/2007/KDTM-ST Tiêu đề Tranh chấp về việc Công ty TNHH Cơ khí khuôn mẫu Bách khoa N.V.C không thực...

Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (sơ thẩm)

Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (sơ thẩm)

Số hiệu 79/2009/TLST-KDTM Tiêu đề  Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Ngày...