Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (Phúc thẩm)

Số hiệu1712/2009/HC-PT
Tiêu đềKhiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền  sử dụng đất
Ngày ban hành 09/9/2009
Cấp xét xửPhúc thẩm
Lĩnh vựcHành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________________

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc  lập   –    Tự  do   –   Hạnh phúc

_______________________________________________________________

 

Bản án số: 1712/2009/HC-PT.

Ngày: 09/9/2009.

V/v “Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền  sử dụng đất”.

 

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Quế Phượng.

Các Thẩm phán:

1. Ông Nguyễn Văn Đình.

2. Ông Võ Tiến Long.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Quý Ngân – Cán bộ Tòa án  thành phố Hồ Chí Minh.

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Ông Võ Quang Huy – Kiểm sát viên nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày  09  tháng 9 năm 2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 30/2009/TLPT-HC ngày 11 tháng 8 năm 2009 về  việc “khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất” do Bản án hành chính sơ thẩm số03/2009/HC-ST ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân quận 9 bị kháng cáo theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1469/2009/QĐPT-HC ngày 17 tháng 8 năm 2009 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: 1Ông Vũ Hồng Thái, sinh năm 1955

Địa chỉ: 300/9 đường Lê Văn Việt, khu phố 4 , phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

                                      2. Bà Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1958

Địa chỉ: 96 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện:

Luật sư Trần Quý – thuộc đòan luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Người Bị kiện: Ủy ban nhân dân quận 9.

Địa chỉ: 232 Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Hiệp Phú, quận 9,  thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện:

Ông Hồ Văn Năm – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Cao Minh Hải – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo giấy ủy quyền số 1199/UBND ngày 25/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trương Văn Be, sinh năm 19 56.

Địa chỉ: 98 A tổ 3, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bà Nguyễn Kim Lang, sinh năm 1950

Địa chỉ: 35 đường 311, khu phố 5, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

(Các đương sự có mặt).

NHẬN THẤY:

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án như sau:

Ngày 17/10/2006 Ủy ban nhân dân quận 9 ra Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Be và bà Nguyễn Kim Lang với nội dung :

“Công nhận khiếu nại của ông Trương Văn Be và bà Nguyễn  Kim Lang là có cơ sở.

Điều chỉnh phần diện tích 32,5m2 là đường đi chung hiện hữu ra khỏi diện tích được công nhận trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 ngày 10/7/2003 của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết để điều chỉnh lại cho đúng diện tích sử dụng.

Lý do: Phần đường đi chung diện tích 32,5m2 là lối đi hiện hữu dẫn vào nhà ông Be và bà Lang đã được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 2003. Khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận bà Tiết không chừa đường đi chung này trên bản vẽ sơ đồ nhà đất dẫn đến việc Ủy ban nhân dân quận 9 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 cho bà Tiết đã cấp luôn phần đường đi này.”

Ngày 03/11/2006, ông Thái và bà Tiết nhận được Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 của Ủy ban nhân dân quận 9 và nộp đơn khiếu nại quyết định này vào ngày 22/01/2007.

Ngày 01/11/2007, Ủy ban nhân dân quận 9 ra Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Thái, với nội dung:

Bác đơn  của ông Vũ Hồng Thái khiếu nại Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 vì không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Ngày 22/11/2007, ông Thái, bà Tiết nhận được Quyết định số 384/QD-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9.

Không đồng ý với các Quyết định trên, ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận 9 vào ngày 25/12/2007 với yêu cầu hủy hai Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9.

Trong quá trình Tòa giải quyết vụ án, ngày 24/10/2008 Ủy ban nhân dân quận 9 ra Quyết định số 826/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9 với lý do sai sót trong trình tự, thủ tục ban hành.

Đồng thời Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Be và bà Nguyễn Kim Lang, và ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 với nội dung:

“Điều chỉnh phần đường đi chung diện tích 32,5m2 ra khỏi phần đất được công nhận trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 ngày 20/7/2003 của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết để điều chỉnh lại theo đúng hiện trạng và diện tích sử dụng”

Sau khi nhận được các Quyết định trên. Ngày 04/5/2009 ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết xác định lại yêu cầu khởi kiện như sau:

Ông Thái vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án tuyên hủy  Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9.

Đối với Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 ngày 10/7/2003 của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết thì hiện nay ông Thái đã khiếu nại quyết định này đến Ủy ban nhân dân quận 9 nên ông không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Ông Thái sẽ khởi kiện Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 trong 1 vụ án khác sau khi Ủy ban nhân dân quận 9 có kết quả giải quyết khiếu nại.

Tại phiên Tòa ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết vẫn giữ nguyên yêu cầu đã khởi kiện: Yêu cầu hủy  Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9. Không yêu cầu Tòa xem xét giải quyết đối với Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 9.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

Đại diện của người bị kiện trình bày: Hiện nay Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9 đã bị thu hồi, hủy bỏ nên không còn giá trị thi hành do đó yêu cầu khởi kiện của ông Thái và bà Tiết là không có căn cứ pháp luật, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu của ông Thái và bà Tiết.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trương Văn Be và bà Nguyễn Kim Lang đề nghị Tòa không chấp nhận yêu cầu của ông Thái và bà Tiết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 9 phát biểu ý kiến, nhận định vụ án và kết luận : Hiện tại đối tượng khởi kiện của vụ án là Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 không còn có hiệu lực thi hành vì Ủy ban nhân dân quận 9 đã thu hồi và đã được thay thế bởi Quyết định số 825/QD-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 9. Tuy nhiên ông Thái và bà Tiết không yêu cầu Tòa xem xét đối với Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 24/20/2008 mà chỉ yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định 384/QD-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9. Xét yêu cầu của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết là không có căn cứ pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu của ông Thái và bà Tiết.

Bản án sơ thẩm  số 03/2009/HC-ST ngày 17/6/2009 của Tòa án nhân dân quận 9 đã áp dụng :

– Điểm a khoản 2 Điều 2, khoản 17 Điều 11, khoản 1 Điều  12, Điều 30, Điều 49, Điều 56 Pháp lệnh Thủ tục Giải quyết các vụ án hành chính ( đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006);

– Khoản 5 Điều 38 luật Đất đai năm 2003;

– Điểm b, d khoản 2 Điều 42 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật Đất đai năm 2003;

– Điều 80 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi bổ sung năm 2002);

– Điều 27, 30 Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ  quy định về án phí, lệ phí Tòa án ;

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận tòan bộ yêu cầu của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết  yêu cầu hủy Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và quyết định giải quyết khiếu nại số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

2.Án phí hành chính sơ thẩm  50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng) ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết cùng chịu,  được  cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí 50.000 đồng đã tạm nộp theo biên lai thu tiền số 000666 ngày 04/01/2008 của Thi hành án dân sự quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thái, bà Tiết đã nộp đủ án phí.

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo của đương sự   theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/6/2009 ông Vũ Hồng Thái, bà Nguyễn Thị Tiết  có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét  chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông  về việc hủy quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006  và Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9  đã ban hành có nội dung thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất  ở đã cấp cho vợ chồng ông

Tại phiên Tòa phúc thẩm ông Vũ Hồng Thái  và luật sư xác định yêu cầu kháng cáo và trình bày  căn cứ kháng cáo bản án sơ thẩm như sau:

– 1. Yêu cầu hủy bản án sơ thẩm do Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm  thủ tục tố tụng về thời gian hoãn, dừng việc xét xử, về việc Tòa án giao cho ông Thái các bản sao Quyết định (mới)  của Ủy ban quận 9 ban hành trong khi đó ông Thái cho rằng việc tống đạt các Quyết định này cho ông  phải là của chính quyền địa phương và Tòa án đã giải thích cho ông theo hướng động viên ông rút đơn khởi kiện với lý do đối tượng khởi kiện không còn trong khi ông chưa nhận được bản chính quyết định của Ủy ban quận 9 thu hồi lại các quyết định mà ông Thái, bà Tiết khởi kiện.

– 2. Yêu cầu Tòa hủy các Quyết định hành chính do Ủy ban nhân dân quận 9 đã ban hành gồm Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006, quyết định 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2008  vì các quyết định này ban hành không có căn cứ pháp luật, không đồng ý bản án tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông  với lý do hai Quyết định trên do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành mà ông khởi kiện hiện nay không còn do đã bị Ủy ban nhân dân quận 9 thu hồi hủy bỏ.

Đồng thời tại phiên Tòa phúc thẩm, ông Thái, bà Tiết có yêu cầu kháng cáo bổ sung về việc yêu cầu Tòa hủy các quyết định hành chính do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành sau khi ông đã khởi kiện sơ thẩm gồm Quyết định số 141/QD-UBND ngày 24/10/2008, Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008, Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 và Quyết định số 94/QĐ-UBND.

Về phía Ủy ban nhân dân quận 9, người đại diện  yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm với lý do bản án sơ thẩm tuyên xử có căn cứ đúng pháp luật. Đối với các Quyết định Ủy ban nhân dân quận 9 mới ban hành 24/10/2008 sau khi ông Thái, bà Tiết khởi kiện gồm Quyết định 141/QĐ-UBND, Quyết định số 825/QĐ-UBND và Quyết định 826/QĐ-UBND do các quyết định này có liên quan đến việc ông Thái, bà Tiết khởi kiện nên Ủy ban quận 9 đã gửi cho Tòa án, đồng thời Ủy ban cũng giao 1 bản cho chính quyền địa phương để tống đạt cho ông Thái, bà Tiết theo quy định. Tuy ông Thái chưa nhận được các quyết định này nhưng ông Thái đã được Tòa án và đại diện Ủy ban khi tham gia giải quyết vụ án thông báo cho ông Thái biết về các quyết định này chính vì biết nên ông Thái đã thực hiện quyền khiếu nại của ông theo quy định của pháp luật. Đại diện Ủy ban nhân dân quận 9 có ý kiến trình bày yêu cầu Tòa không chấp nhận kháng cáo của ông Thái vì các lý lẽ ông Thái, và luật sư trình bày là không có căn cứ đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về kháng cáo của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết  như sau:

Đơn kháng cáo của ông Thái, bà Tiết  là phù hợp với quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính về trình tự, thủ tục kháng cáo do đó hợp lệ được chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo:

1. Đối với các căn cứ kháng cáo của ông Thái và luật sư trình bày tại phiên Tòa yêu cầu hủy bản án sơ thẩm là không phù hợp với quy định pháp luật do đó đề nghị Hội đồng xét xử  không chấp nhận.

2. Đối với yêu cầu kháng cáo của ông Thái, bà Tiết về việc hủy hai Quyết định số 416 và Quyết định 384 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 đã ban hành, xét thấy căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ, qua lời khai trình bày của các đương sự tại phiên Tòa cho thấy trong quá trình Tòa án đang giải quyết vụ án do ông Thái và bà Tiết khởi kiện yêu cầu Tòa hủy Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 đã ban hành để thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp cho ông Thái, bà Tiết để điều chỉnh lại phần diện tích cho phù hợp với hiện trạng và diện tích sử dụng thì ngày 24/10/2008 Ủy ban nhân dân quận 9 đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-UBND để thu hồi, hủy bỏ hai quyết định bị khởi kiện. Việc Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành Quyết định số 826/QD-UBND ngày 24/10/2008 là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục Giải quyết các vụ án hành chính.

Do hiện nay đối tượng khởi kiện của vụ án không còn nên việc Tòa án nhân dân quận 9 bác đơn khởi kiện của ông Thái và bà Tiết yêu cầu hủy Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Kháng cáo của ông Thái, bà Tiết yêu cầu Tòa chấp nhận khởi kiện của ông bà  về nội dung này là không có căn cứ.

Đối với  kháng cáo của ông Thái  yêu cầu hủy các Quyết định 141/QD-UBND ngày 24/10/2008, Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 24/10/2008, Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 và Quyết định số 94/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân quận 9 là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu và  các nội dung này ông Thái, bà Tiết chưa khởi kiện ở cấp sơ thẩm do đó không thuộc phạm vi giải quyết của cấp phúc thẩm đề nghị Tòa không xem xét.

Từ những ý kiến trên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chi Minh đề nghị xét xử theo hướng bác kháng cáo của ông Thái, bà Tiết  và giữ nguyên phần quyết định của  bản án sơ thẩm.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về hình thức: Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2009/HC-ST do Tòa án nhân dân quận 9 xét xử ngày 17/6/2009. Ngày 22/6/2009 ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết là người khởi kiện có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm  và đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 50.000 đồng theo biên lai thu số 009132 quyển 0183, ngày 23/6/2009 của Thi hành án dân sự quận 9. Đơn kháng cáo, thủ tục trình tự kháng cáo của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết   là phù hợp với quy định của Điều 55,  khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính  do đó được chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo:

1. Xét các căn cứ ông Thái, bà Tiết và luật sư trình bày để yêu cầu hủy bản án sơ thẩm  là không phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 64 Pháp lệnh Thủ tục Giải quyết các vụ án hành chính do đó không chấp nhận

2. Đối với kháng cáo của ông Thái và bà Tiết yêu Tòa hủy quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban  nhân dân quận 9 ban hành. Hội đồng xét xử  nhận định   như sau:

Xét Quyết định số 416/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành ngày 17/10/2006 là quyết định có nội dung giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Be và bà Nguyễn Kim Lang về việc  Ủy ban nhân dân quận 9 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 ngày 10/7/2003 cho ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết.

Do không đồng ý nên ông Thái và bà Tiết đã khiếu nại Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 của Ủy ban nhân dân quận 9 theo quy định của pháp luật và đã được Ủy ban nhân dân quận 9 giải quyết bằng Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007;

Ngày 25/12/2007 ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết khởi kiện tại Tòa án yêu cầu xem xét hủy hai Quyết định  (nói trên) của Ủy ban nhân dân quận 9 đã ban hành và đã được Tòa án thụ lý vụ án ngày 10/01/2008.

Ngày 24/10/2008 Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành Quyết định số 826 thu hồi Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QD-UBND ngày 01/11/2007, cùng ngày Ủy ban quận 9 ban hành quyết định số 141/QD-UBND để giải quyết lại khiếu nại của ông Trương Văn Be và bà Nguyễn Kim Lang và ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND điểu chỉnh Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1246/2003 ngày 10/7/2003 đã cấp cho ông Thái, bà Tiết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục Giải quyết các vụ án hành chính quy định “ … Trong quá trình giải quyết vụ án, người khởi kiện có quyền rút 1 phần hoặc tòan bộ nội dung đơn kiện, người bị kiện có quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định hành chính….” do đó xét thấy việc Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành Quyết định số826/QD-UBND ngày 24/10/2008 là không trái với quy định pháp luật đã được viện dẫn trên.

Xét thấy mặc dù Quyết định hành chính số 416/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 đã được Ủy ban nhân dân quận 9 thu hồi nên không còn giá trị để thực hiện,  tuy nhiên theo chứng cứ thể hiện trong hồ sơ và tại phiên Tòa sơ thẩm, ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết xác định giữ nguyên yêu cầu đã khởi kiện, yêu cầu Tòa tuyên hủy đối với hai Quyết định đã khởi kiện do đó căn cứ điểm b mục 6 phần Quyết nghị của Nghị Quyết số 04/2006/HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục Giải quyết các vụ án hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục  giải quyết các vụ án hành chính ngày 25//12/1998 và ngày 05/4/2006 do đó việc Tòa án nhân dân quận 9 tiến hành đưa vụ án ra xét xử  là phù hợp với quy định của pháp luật.

Xét thấy tại phiên Tòa phúc thẩm, ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết xác định  chỉ yêu cầu Tòa  hủy Quyết định 416/QD-UBND ngày 17/10/2006 và Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận 9, do hiện nay hai Quyết định này Ủy ban nhân dân quận 9 đã thu hồi nên không còn tồn tại, ngòai yêu cầu hủy hai quyết định thì ông Thái và bà  Tiết không còn yêu cầu nào khác. Do hai Quyết định nói trên không còn tồn tại, nên việc ông Thái, bà Tiết yêu cầu Tòa tuyên hủy đối với đối tượng không còn tồn tại là không cần thiết và không phù hợp pháp luật, án sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Thái và bà Tiết là có căn cứ phù hợp pháp luật.

Đối với kháng cáo của ông Thái và bà Tiết có liên quan đến các Quyết định số 141/QĐ -UBND, Quyết định 825/QĐ-UBND và Quyết định 826/QĐ -UBND do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành cùng ngày 24/10/2008  và Quyết định số 94QĐ –UBND là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu, đồng thời các nội dung này ông Thái, bà Tiết xác định chưa khởi kiện tại giai đọan sơ thẩm do đó nội dung kháng cáo này của ông Thái, bà Tiết  không thuộc phạm vi giải quyết vụ án của cấp phúc thẩm nên không xem xét.

Ý kiến phát biểu đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại phiên Tòa là phù hợp với nhận xét đánh giá của Hội đồng xét xử. Từ những nhận xét trên, do kháng cáo của ông Thái và bà Tiết không có căn cứ – Không được chấp nhận.

Về án phí do án sơ thẩm được giữ nguyên nên ông Thái và bà Tiết  phải chịu án phí phúc thẩm, được cấn trừ vào 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng)  tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã tạm nộp.

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 64 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng  điều 29, điểm a khoản 2 điều 64 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

Áp dụng Nghị định Chính phủ số 70/CP ngày 12/6/1997 quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Bác kháng cáo của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết. Giữ nguyên phần quyết định của bản án sơ thẩm.

Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết yêu cầu hủy quyết định hành chính số 416/QĐ-UBND ngày  17/10/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 và Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9.

 2.  Về án phí: Ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết cùng chịu 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng) án phí phúc thẩm và 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng) án phí sơ thẩm, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp  theo hai biên lai thu  số  009132 quyển  0183, ngày 23/6/2009  và biên lai thu số 000666, quyển 0014 ngày 04/01/2008 của Thi hành án dân sự quận 9 (cả hai biên lai người nộp tiền là ông Vũ Hồng Thái). Ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết đã nộp đủ án phí sơ thẩm và phúc thẩm.

3 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

– Tòa án nhân dân tối cao;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

– Viện kiểm sát nhân dân Tp;

– Tòa án nhân dân quận 9;

– Thi hành án dân sự quận 9 ;

– Các đương sự (để thi hành);

– Lưu.

                                                                                          Tương Quế Phượng   

Rate this post