Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Số hiệu1082/2009/HC-ST
Tiêu đềQuyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế
Ngày ban hành05/05/2009
Cấp xét xửSơ thẩm
Lĩnh vựcHành chính

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc  lập   –    Tự  do   –   Hạnh phúc_______________________________________________________________

 

Bản án số: 1082/2009/HC-STNgày: 05/5/2009.V/v Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:      Ông Võ Tiến Long

Hội thẩm nhân dân:                          1.  Bà Hồ Thị Mười

                                                          2. Bà Lê Thị Nhung

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Ba – Cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Có ông Võ Quang Huy – Kiểm sát viên.

Mở phiên tòa công khai ngày 05 tháng 5 năm 2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện: “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế ”, thụ lý số 02/HCST ngày 05/02/2009;

Theo quyết định đưa ra xét xử số: 750/2009/QĐST-HC ngày          21/4/2009; giữa

Người khởi kiện:Công ty trách nhiệm hữu hạn A.S

Địa chỉ: 362/1 Tôn Đản, phường 4, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có ông Vũ Minh Hùng giám đốc công ty làm đại diện tham gia tố tụng tại tòa.

Người bị kiện:     Cục trưởng Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 02 Hàm Nghi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho ông Phan Mạnh Lân đại diện tham gia tố tụng tại tòa.

                                           NHẬN THẤY

Ông Vũ Minh Hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn A.S trình bày: Ngày 01/6/2007 công ty trách nhiệm hữu hạn A.S có ký kết hợp đồng nhập màn hình vi tính đã qua sử dụng. Đến ngày 17/01/2007 hàng về tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, công ty đã mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu và nộp thuế ngày 20/7/2007. Nhưng sau 02 tháng ngày 28/9/2007 Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, vì căn cứ vào quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVTngày 21/5/2007 của Bộ bưu Chính viễn thông nên cho rằng hàng hóa của chúng tôi là hàng cấm nhập khẩu và cùng ngày ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa của chúng tôi, đến nay bị giữ hơn 01 năm làm thiệt hại cho chúng tôi rất lớn.

Căn cứ điểm 2 phần ghi chú điều 1 quyết định 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007 của bộ bưu chính viễn thông quy định: “Màn hình máy tính, màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng không thuộc danh mục này”. Nên hàng hóa chúng tôi nhập khẩu không bị cấm. Ngày 03/9/2008 Cục hải quan thành phố ra quyết định số140/QĐ-HQTP về việc xử phạt vi phạm hành chính công ty tôi là không đúng với quy định. Trong khi cũng có công ty Sovilaco nhập hàng cùng loại, cùng thời điểm thì không bị tịch thu. Nay tôi yêu cầu hủy quyết định số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 của hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Cục Trưởng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Công ty trách nhiệm hữu hạn A.S ký kết hợp đồng ngày 01/12/2006; ngày 17/01/2007 hàng cập cảng Cát Lái; trong thời gian này quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của bộ bưu chính viễn thông đang có hiệu lực cấm nhập khẩu màn hình vi tính và đến ngày 24/5/2007 bộ bưu chính viễn thông ra quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT về việc cho phép nhập khẩu nhập màn hình vi tính, màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng. Mặc dù ngày 20/7/2007 làm thủ tục hải quan cho lô hàng như theo công văn số 1717/BBCVT–CNCNTT ngày 03/8/2007 thì chỉ những mặt hàng màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma mới được nhập khẩu.  Cho nên công ty trách nhiệm hữu hạn A.S có hành vi nhập khẩu mặt hàng caám nhập. Nên ngày 03/9/2008 Cục hải quan Thaønh phoá Hoà Chí Minh có quyết định số 140/QĐ-HQTP với nội dung xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn A.S 20.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng vi phạm. Còn công ty Sovilaco không cùng thời điểm và cũng không liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn A.S.

Ngày 13/3/2009 Tòa án đã tạo điều kiện các bên thỏa thuận nhưng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận yêu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn A.S và giữ nguyên quyết định xử phạt số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 đối với công ty trách nhiệm hữu hạn A.S.

Tại phiên tòa hôm nay:

Ông Vũ Minh Hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn A.S vẫn yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, vì quyết định này áp dụng không đúng điểm 2 phần ghi chú điều 1 quyết định11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007  của bộ bưu chính viễn thông quy định: “Màn hình máy tính, màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng không thuộc danh mục này”.

Đại diện Cục trưởng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận yêu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn A.S và giữ nguyên quyết định xử phạt số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 của Cục trưởng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến đại diện viện kiểm sát cho rằng theo đơn khởi kiện của Công ty A.S thì còn trong thời hạn khởi kiện vụ án hành chính, nên tòa án thụ lý giải quyết là đúng quy định của pháp luật. Ngày 20/11/2007 hải quan chuyển hồ sơ cho cơ quan công an và ngày 18/8/2008 công an có quyết định không khởi tố vụ án nên ngày 03/9/2008 Hải quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 140 là đúng về thời hạn xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời gian cấm nhập màn hình vi tính thì công ty A.S đã ký hợp đồng mua và sau khi có quyết định 11/2007 và công văn 1717 của bộ Bưu chính viễn thông thì việc nhập hàng của công ty A.S là trái với quy định. Nên Hải quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 140 ngày 03/9/2008 là đúng, nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty A.S.

                                         XÉT THẤY  

Sau khi Nghiên cứu hồ sơ, thẩm vấn công khai và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

Sau khi nhận được quyeát định giải quyết khiếu nại của Hải quan, ngày 14/11/2008 công ty trách nhiệm hữu hạn A.S khởi kiện quyết định số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 của Cục trưởng hải quan thành phố. Là đúng về thời hạn khởi kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định tại pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Công ty trách nhiệm hữu hạn A.S cho rằng quyết định xử phạt của Hải quan là trái với những gì pháp luật quy định. Thu giữ toàn bộ số hàng hóa của chúng tôi, đến nay bị giữ hơn 01 năm làm thiệt hại cho chúng tôi rất lớn.

Xét thấy, ngày 01/12/2006 Công ty trách nhiệm hữu hạn A.S ký kết hợp đồng nhập màn hình vi tính đã qua sử dụng; Ngày 17/01/2007 hàng cập cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 20/7/2007công ty trách nhiệm hữu hạn A.S đã mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu và nộp thuế theo quy định.

Ngày 28/9/2007 Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, là sau hơn 02 tháng kể từ ngày Công ty A.S mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu.

Theo biên bản vi phạm hành chính số 200/KV1-Cát Lái/BB-HO1 ngày 28/9/2007 do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lập, có chữ ký của ông Dương Quốc Hùng chỉ là đội  trưởng đội thanh tra hàng hóa xuất khẩu cát lái ký ở vị trí người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong biên bản là trái với khỏan 1 điều 20 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: “Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm lập biên bản theo đúng mẫu quy định đối với vi phạm hành chính mà mình phát hiện và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền xử phạt. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký theo quy định tại khỏan 3 điều 55 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”; Tại điều 32 nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau: “Đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan không thuộc trường hợp quy định tại điều 31 nghị định này, người có thẩm quỳên xử phạt phải kịp thời lập biên bản theo quy định. Nếu ngừơi lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt thì thủ trưởng trực tiếp của ngừơi đó là một trong những ngừơi quy định tại điều 28 của nghị định này phải ký tên vào biên bản; trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh trước khi ký biên bản. Hình thức, nội dung, trình tự lập biên bản thực hiện theo quy định tại điều 55 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”; theo đó người có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này phải là Cục trưởng Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền ký vào vị trí của người có thẩm quyền xử phạt tại biên bản vi phạm hành chính.

Xét quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 Cục Trưởng cục hải quan thành phố. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính Cục trưởng cục Hải quan không thực hiện đúng với khoản 1 điều 62 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định: “Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền”; có nghĩa, người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự khi còn trong thời hạn xử phạt được quy định tại khoản 1 điều 56 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định: “Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày. …”; và trái với điều 33 của nghị định 97/2007/NĐ-CPngày 07/6/2007 của chính phủ quy định: “Hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thực hiện theo quy định tại điều 56 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”. Bởi người đại diện Hải quan cho rằng sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đến khi chuyển hồ sơ cho công an, Hải quan không có thu thập xác minh gì thêm, chỉ làm văn bản trao đổi với Viện kiểm sát.  Đối chiếu với vụ việc này đã rõ và không phải xác minh, thu thập chứng cứ nên thời hạn xử phạt là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

 Nhưng đến ngày 03/9/2008 (hơn một năm sau) Cục Trưởng cục hải quan thành phố mới ra quyết định số 140/QĐ-HQTP về việc xử phạt vi phạm hành chính công ty A.S là trái với quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt. Vì ngày lập biên bản vi phạm hành chính 28/9/2007 nhưng đến ngày chuyển hồ sơ cho cơ quan công an là ngày 20/11/2007 là ñaõ quá 30 ngày theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Xét về nội dung, theo văn bản ngày 24/5/2007 của Bộ bưu chính viễn thông ra quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT sửa đổi bổ sung quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 và có hiệu lực ngày 28/6/2007 quy định tại điểm 2 phần ghi chú điều 1 như sau: “Màn hình máy tính, màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng không thuộc danh mục này”. Theo đó thì màn hình vi tính không phân biệt loại nào cũng được nhập kể từ ngày văn bản này có hiệu lực

Tuy nhiên, đến ngày 03/8/2007 Bộ bưu chính viễn thông có công văn số 1717/BBCVT – CNCNTT trả lời công văn của hải quan xác định lại chỉ những mặt hàng màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma mới được nhập khẩu. Đây là văn bản giải thích cách hiểu câu chữ trong quyết định của Bộ Trưởng. Việc hiểu sao cũng được, là lỗi của bộ Bưu chính viễn thông khi ban hành văn bản, cho nên mới có sự giải thích, không phải lỗi của người dân.

Như vậy, kể từ ngày 28/6/2007 cho đến ngày 03/8/2007 không phân biệt loại màn hình nào cũng được nhập. Theo ý kiến của đại diện Hải quan cho rằng luôn tính có lợi cho khách hàng và thời điểm tính áp dụng hiệu lực văn bản đối với hàng nhập khẩu từ khi làm thủ tục kê khai hải quan.

Đối chiếu với thời gian công ty trách nhiệm hữu hạn A.S làm thủ tục hải quan và nộp thuế cho lô hàng ngày 20/7/2007, đáng lý Hải quan phải thông quan vì tại thời điểm này chưa có công văn 1717 của bộ Bưu chính Viễn Thông, nhưng cơ quan Hải quan lại ra quyết định số 140/QĐ-HQTP với nội dung xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn A.S 20.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng vi phạm là trái với những gì pháp luật quy định và mâu thuẫn với ý kiến của đại diện cơ quan Hải quan trình bày. Bởi tại thời điểm kê khai hàng hóa nhập khẩu không vi phạm quy định cấm nhập của Bộ Bưu chính viễn thông. Nhưng cơ quan hải quan Thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng công ty A.S có dấu hiệu tội phạm là trái với quyết định 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007 của bộ bưu chính viễn thông.

Sau khi Hải quan chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an ngày 20/11/2007 thì đến ngày 18/8/2008 cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo số 999/CV-PC15 kết luận hành vi của công ty trách nhiệm hữu hạn A.S không cấu thành tội phạm do nhập khẩu hàng cấm nhập, nên không khởi tố vụ án hình sự.

Cho nên quyết định số 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008  của Cục trưởng cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn A.S là không có căn cứ.

Tuy nhiên, tại toà Công ty A.S cho rằng việc nhập hàng màn hình vi tính đã qua sử dụng vào nước ta vừa qua không chỉ riêng công ty A.S, mà trước đó có công ty Sovilaco nhập hàng (cũng là màn hình vi tính 17” loại cong và loại thẳng đã qua sử dụng) về đến cảng ngày 20/12/2006 trứơc khi hàng của công ty A.S đến cảng ngày 17/01/2007 thì được thông quan theo quyết định số 129/QĐ-HQTP-HC16 ngày 11/7/2007 còn hàng của công ty A.S lại bị xử phạt và tịch thu là mâu thuẫn và đối xử không công bằng giữa các doanh nghiệp. Thực tế Hải quan có cho thông qua đối với lô hàng của doanh nghiệp Sovilaco như Công ty A.S trình bày.

Ý kiến đại diện viện kiểm sát không thống nhất với nhận định trên của tòa.

Vì những lẽ nêu trên.

                                       QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 14 điều 11, điểm b khoản 2 điều 12, điều 19, 29, 30, 49, 56  pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Căn cứ điều 55, khoản 1 điều 56, khoản 1 điều 62 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ điều 9, 21, 29 nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ bưu chính viễn thông.

Tuyên xử:

Chấp nhận đơn khởi kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn A.S yêu cầu hủy quyết định 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 cuûa Cục Trưởng cục hải quan Thành phố Hoà Chí Minh vì có căn cứ.

Hủy quyết định 140/QĐ-HQTP ngày 03/9/2008 của Cục Trưởng cục hải quan Thành phố Hoà Chí Minh vì không có căn cứ.

Án phí sơ thẩm Cục Trưởng cục hải quan Thành phố Hoà Chí Minh phải chịu  50.000đồng.

Án phí sơ thẩm công ty trách nhiệm hữu hạn A.S không phải chịu; hoàn trả lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn A.S tiền tạm ứng án phí đã nộp 50.000 đồng theo biên lai số 006698 ngày 17/12/2008 của thi hành án dân sự Thành phố Hoà Chí Minh, do ông Vũ Minh Hùng nộp

Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay.

Nơi nhận:                                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

– Tòa án nhân dân tối cao;                                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

– Viện kiểm sát nhân dân Tp;

– Thi hành án dân sự;

– Các đương sự (để thi hành);

– Lưu.

                                                                                                                                                                 Võ Tiến Long

Rate this post