Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

    Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Để giúp các bạn hiểu cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và đặc biệt là các khoản thu nhập doanh nghiệp chịu thuế thì Công ty Luật Phamlaw xin cung cấp những thông tin cụ thể như sau:

>>> Dịch vụ kế toán thuế

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

I. Một số căn cứ pháp lý

– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi, bổ sung 2013);

– Luật số: 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế;

– Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về Thuế;

II. Các khoản thu nhập doanh nghiệp chịu thuế

       Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản thu nhập chịu thuế cụ thể là:

Thứ nhất,  thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Thứ hai, thu nhập khác:  quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008(sửa đổi, bổ sung 2013 )và Luật số: 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam thì đối với các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật
Email : pham.lawyer8866@gmail.com