Vợ chồng bán căn nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Vợ chồng bán căn nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Kính gửi Công ty Luật Phamlaw, tôi xin được tư vấn vấn đề sau:

Năm 2021, vợ chồng tôi có mua được một căn nhà và  đây là căn nhà duy nhất của vợ chồng chúng tôi. Nay vì công việc và vấn đề gia đình, vợ chồng tôi muốn bán nhà đi về ở với bố mẹ. Xin hỏi nếu bán nhà vợ chồng tôi có phải nộp thuế Thu nhập cá nhân từ hoạt động bán nhà này không?

Rất mong được tư vấn của công ty.

Trả lời: (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo)

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Văn bản hợp nhất 68/2019/VBHN-BTC

Thông tư 80/2021/TT-BTC

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Thế nào là căn nhà duy nhất?

Cá nhân có một căn nhà duy nhất có nghĩa là cá nhân đó không có bất động sản ở bất kỳ nơi nào khác. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương; hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Miễn thuế thu nhập cá nhân thì bạn sẽ không cần phải nộp những loại thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp pháp luật quy định.

Thông thường khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, người chuyển nhượng sẽ phải đóng một khoản thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập mình nhận được. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật có ghi nhận những trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được miễn khoản thuế này.

Cụ thể căn cứ vào điều 1 Văn bản hợp nhất 68/2019/VBHN-BTC; Khoản 1 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; Điều 4 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 các trường hợp này như sau:

Thứ nhất, Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Thứ hai, Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở; quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở;quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở; quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu; quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);
 • Thời gian cá nhân có quyền sở hữu; quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở; đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai; và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền; hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau thì cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thứ tư, Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp, làm muối; nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại đây phải thỏa mãn các điều kiện:

 • Có quyền sử dụng đất; sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối; nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu; thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản;
 • Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; làm muối; nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.

Thứ năm, các khoản thu nhập sau

 • Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
 • Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ; phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập; hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện; nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa; dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài; hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế;
 • Miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước và học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí); theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng; tổ chức tín dụng; thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối; Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm; làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương; tiền công làm việc ban ngày; làm trong giờ theo quy định của pháp luật; Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống; làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.

3. Điều kiện để được miễn thuế khi bán căn nhà duy nhất

Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bán nhà đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, Theo quy định tại điều 1 Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC 2019 thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó).

Thứ hai, thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thứ ba, nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.

Đồng thời, theo Khoản 4 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022), đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định, hồ sơ bao gồm:

– Cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm 9.3 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Trên Tờ khai thuế mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC, cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trên đây tư vấn của Phamlaw về trường hợp vợ chồng bán căn nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu bạn có những thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)