Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

    Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thị trường đều phải thực hiện các hoạt động kê khai, nộp thuế hàng tháng. Có rất nhiều các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp lên cơ quan thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt nếu doanh nghiệp đó kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập đặc biệt. Vậy các doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào khi khai thuế tiêu thụ đặc biệt? Để trả lời câu hỏi này, Công ty Luật Phamlaw xin tư vấn cơ bản như sau:

>>> Dịch vụ kế toán thuế

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

 kê thai thuế tiêu thụ đặc biệt
Hướng dẫn kê thai thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Đối tượng phải kê khai thuế

  • Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

2. Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại kê khai theo tháng hoặc theo lần phát sinh:

  • Đối với NNT sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì khai theo tháng.
  • Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

3. Hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
  • Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại của cơ sở kinh doanh theo các thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.
  • Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thúy ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai theo quy định.
  • Có kèm theo các bảng giải trình theo chế độ quy định.

Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post