Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục với 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến hết quý II, có 116.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Không thể phủ nhận, xu hướng hội nhập vào nền kinh tế nói chung, và xu hướng “khởi nghiệp” nói riêng đang ngày càng được quan tâm hiện nay đã tác động vào tình hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta.

Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, bởi việc thành lập mới doanh nghiệp chỉ là lựa chọn của các cá nhân, tổ chức tại một thời điểm nhất định, vì vậy, việc thay đổi những nội dung đã đăng ký kinh doanh là không thể tránh khỏi. Thực tế cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động của công ty từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động, các công ty đều sẽ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh ít nhất 01 lần. Cho thấy, số lượng doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh trên thực tế rất nhiều và đối với mỗi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hồ sơ giấy tờ sẽ khác nhau, nhưng đều sẽ dựa trên một nguyên tắc chung theo quy định của pháp luật. Do đó, trong nội dung bài viết này, PhamLaw sẽ hướng dẫn quý Khách hàng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thứ nhất, về căn cứ pháp lý

 1. Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 3. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Nhìn chung, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Vì nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, do đó, tùy từng trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể sẽ sử dụng theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên/ của Hội đồng thanh viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/ của Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Kèm theo Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3. Các loại giấy tờ khác để làm căn cứ thay đổi đăng ký kinh doanh, tùy thuộc từng loại thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể.

Chẳng hạn: Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới.

4. Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền; trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho Phamlaw thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể và mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật định

Đối với mỗi nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh khác nhau sẽ có những mẫu văn bản khác nhau theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

 1. Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; vốn điều lệ; bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; thay đổi nội dung đăng ký thuế – áp dụng Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
 2. Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật – áp dụng Phụ lục II-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 3. Đối với trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân/chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên – áp dụng tương ứng Phụ lục II-3 và II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 4. Trong trường hợp cho thuê doanh nghiệp tư nhân – áp dụng Phụ lục II-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 5. Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh) – áp dụng Phụ lục II-13, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Ngoài ra, quý Khách hàng lưu ý:

 • Trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần có tác động thay đổi thông tin về thành viên công ty, hồ sơ phải kèm theo “Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty cổ phần” tại Phụ lục I-6 và Phụ lục I-7/I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nếu những nội dung thay đổi nằm ở nhiều văn bản khác nhau, quý Khách hàng lưu ý sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật đối với từng nội dung, không gộp vào 1 văn bản thay đổi. Và có thể gộp những nội dung thay đổi đó vào 01 quyết định/biên bản họp.
 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tương ứng với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, quý Khách hàng scan hồ sơ và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng tại website: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thứ tư, Công việc Phamlaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Chỉ với thời gian chuẩn bị hồ sơ là 01 ngày kể từ ngày nhận được thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể do khách hàng cung cấp, Quý Khách có thể yên tâm với những vấn đề sau đây khi sử dụng dịch vụ của PhamLaw:

 1. PhamLaw hỗ trợ quý Khách hàng đăng bố cáo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của quý Khách hàng;
 2. Kết quả quý Khách nhận được:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (đối với trường hợp nội dung thay đổi là những nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, thông tin người đại diện theo pháp luật, thông tin chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, thông tin thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tương ứng với nội dung quý Khách hàng đăng ký thay đổi không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế, danh sách cổ đông công ty cổ phần và danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Cụ thể, công việc mà PhamLaw thực hiện khi quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của PhamLaw bao gồm:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Luật Doanh nghiệp nói chung và các văn bản pháp luật có liên quan về nội dung đăng ký thay đổi;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ, chính xác và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt quý Khách nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao kết quả lại cho quý Khách.

Thứ năm, Quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Mẫu hồ sơ thay đổi sử dụng biểu mẫu ban thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn

Thủ tục nộp hồ sơ bao gồm đính kèm file scan các tài liệu và khai thông tin trên hệ thống cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Thanh toán lệ phí bố cáo thông tin doanh nghiệp

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp mới.

Thời gian thực hiện hồ sơ: 03-05 ngày làm việc

Luật Phamlaw với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện trọn gói các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, mang đến dịch vụ với chi phí hợp lý nhất, tư vấn chính xác đầy đủ, soạn thảo hồ sơ chuẩn chỉnh và tư vấn mở rộng, thời gian triển khai công việc không bị kéo dài. Đặc biệt Phamlaw có phương án giải quyết cho mọi trường hợp khó và làm việc có trách nhiệm với dịch vụ cung cấp, vì vậy Quý khách hàng có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trên đây là nội dung tư vấn của PhamLaw về Chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Quý Khách hàng có nhu cầu có thể dựa trên nội dung tư vấn này để thực hiện thủ tục. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)