Hợp đồng thuê tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Hợp đồng thuê tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

                                                                           hđ thuê

Câu hỏi: Xin Luật sư hãy cho biết Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng thuê tài sản. Đối với tài sản thuê là nhà cửa, bất động sản thì có quy định nào khác hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi qua hộp thư tư vấn của Công ty, về vấn đề của chị hỏi liên quan đến hợp đồng thuê tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự, tôi xin được trả lời cụ thể như sau:

– Về khái niệm: Theo quy định tại Điều 472 Bộ Luật Dân sự 2015 xác định hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo đó, quan hệ thuê tài sản gồm 02 bên là bên thuê tài sản và bên cho thuê tài sản. Sự thỏa thuận của hai bên về các điều khoản liên quan đến tài sản thuê được ghi nhận cụ thể trong hợp đồng thuê tài sản và có chữ ký xác nhận của cả hai bên.

– Về giá thuê tài sản: Giá thuê tài sản do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

– Về thời hạn thuê tài sản: Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

– Về việc giao tài sản thuê và cho thuê lại tài sản:  Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên thuê tài sản cũng có quyền cho bên thứ ba thuê lại tài sản đã thuê, tuy nhiên phải được sự đồng ý của bên cho thuê tài sản.

Về phương thức thanh tóan và trả tiền thuê tài sản: Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Về nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê:  Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường. Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng mục đích: Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Về việc trả lại tài sản thuê:  Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

 Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Về hợp đồng thuê nhà: Hợp đồng thuê nhà về cơ bản thực hiện theo các quy định nói chung về hợp đồng thuê tài sản, ngoài ra còn một số điểm khác, cụ thể gồm:

Thứ nhất, hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 06 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực.

Thứ hai, ngoài Bộ luật dân sự, hợp đồng thuê nhà còn thực hiện theo các quy định của Luật nhà ở năm 2014.

Trên đây là phần tư vấn của Phamlaw với câu hỏi: “Hợp đồng thuê tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành”, nếu còn bất cứ băn khoăn nào cần giải đáp, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn chuyên sâu 1900 hoặc số hotline 0973938866 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

xem thêm:

 

 

4/5 - (1 bình chọn)