Category: Tư vấn – Giao dịch – hợp đồng

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa theo BLDS 2015

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa theo BLDS 2015

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau:...

Hạn chế của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Hạn chế của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, được biết Quý luật sư có tư vấn rất nhiều về lĩnh...

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Đánh giá bài viết 1. Bàn về khái niệm hợp đồng theo mẫu. Các quốc gia trên thế giới khác nhau nên có cách...

Hợp đồng mua bán nhà có bị hủy không khi một bên qua đời?

Đánh giá bài viết Email: minhvupham.92@……. Các anh chị Luật sư cho em hỏi: Gia đình em chỉ có ba mẹ con....

Giao dịch đảm bảo có đối tượng là quyền sử dụng đất

Đánh giá bài viết Giao dịch bảo đảm có đối tượng là quyền sử dụng đất có được thực hiện giữa cá...

Trông đất thuê có được coi là hoạt động thương mại?

Đánh giá bài viết Email: zalonguyen77@… Các luật sư cho tôi hỏi, Tôi có thỏa thuận trông coi một lô đất...

Thủ tục thế chấp tài sản trên đất thuê ?

Đánh giá bài viết Luật sư cho tôi hỏi: Công ty A có mảnh đất 6000 m2, đất thuê của nhà nước, thời gian...