Tư vấn – Giao dịch – hợp đồng

Tư vấn mẫu hợp đồng hợp tác

Tư vấn mẫu hợp đồng hợp tác

Tóm tắt câu hỏi: Xin chào Luật sư Phamlaw! Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau: Tôi là chủ hộ...

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa theo BLDS 2015

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa theo BLDS 2015

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi mới...

Hạn chế của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Hạn chế của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, được biết Quý luật sư có tư vấn rất nhiều về lĩnh vực doanh nghiệp, kính...

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

Khái niệm cơ bản về hợp đồng theo mẫu

1. Bàn về khái niệm hợp đồng theo mẫu. Các quốc gia trên thế giới khác nhau nên có cách định nghĩa hợp...

Hợp đồng mua bán nhà có bị hủy không khi một bên qua đời?

Email: minhvupham.92@……. Các anh chị Luật sư cho em hỏi: Gia đình em chỉ có ba mẹ con. Vừa qua, mẹ mất...

Giao dịch đảm bảo có đối tượng là quyền sử dụng đất

Giao dịch bảo đảm có đối tượng là quyền sử dụng đất có được thực hiện giữa cá nhân với cá nhân và...

Trông đất thuê có được coi là hoạt động thương mại?

Email: zalonguyen77@… Các luật sư cho tôi hỏi, Tôi có thỏa thuận trông coi một lô đất của một doanh nghiệp...

Thủ tục thế chấp tài sản trên đất thuê ?

Luật sư cho tôi hỏi: Công ty A có mảnh đất 6000 m2, đất thuê của nhà nước, thời gian thuê 49 năm, tiền thuê...