Hướng dẫn chuyển trụ sở công ty khác tỉnh

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY KHÁC TỈNH

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể chuyển trụ sở chính của công ty từ tỉnh này sang tỉnh khác để thuận tiện cho quá trình phát triển của mình. Để thực hiện đúng thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác, dưới đây Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng cụ thể và chi tiết để Quý khách hàng có thể tự mình thực hiện.

Những năm trở lại đây, với việc mở rộng hệ thống chi nhánh và đội ngũ luật sư, chuyên viên khắp toàn quốc, Luật Phamlaw tiến hành làm thủ tục này cho các Quý doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam, luôn có mặt và hỗ trợ 24/7.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 01/2021/ TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

– Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

– Thông tư 78/2021/TT-BTC

2. Trình tự, thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác

Để thực hiện việc chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác, doanh nghiệp cần thực hiện 04 bước sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế

Theo quy định tại điều 10 thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thì:

Doanh nghiệp trước khi đăng ký việc chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác cần làm các thủ tục chốt thuế, làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở với cơ quan thuế đang quản lý. Việc thực hiện thủ tục chốt thuế phải đảm bảo các quy định pháp luật cũng như yêu cầu của cơ quan quản lý thuế .

Hồ sơ chốt thuế chuyển trụ sở khác tỉnh bao gồm:

 1. Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài Chính.
 2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 4. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 6. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Thời gian hoàn thành việc chốt thuế chuyển trụ sở khác tỉnh không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Sau khi có kết quả chốt thuế chuyển tỉnh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại tỉnh mới nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và điều 30 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;
 2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
 3. 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (bản sao)
 4. 01 Danh sách kê khai đầy đủ thành viên công ty
 5. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 6. 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
 7. 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do ( Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 )

Bước 3: Trường hợp con dấu của công ty có thông tin địa chỉ cũ thì cần khắc lại con dấu.

Theo quy định tại điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 và Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT thì:

Khi thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác thì khi thay đổi địa chỉ này cũng cần phải thay đổi con dấu. Nếu việc thay đổi địa chỉ trụ sở không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu con dấu.

Thủ tục thực hiện thay đổi con dấu công ty bao gồm:

 1. Doanh nghiệp tiến hành tự khắc hoặc thuê dịch vụ khắc con dấu;
 2. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định;
 3. Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư;
 4. Nhận giấy chứng nhận mẫu dấu mới tại sở kế hoạch đầu tư: Người nhận đưa giấy biên nhận hoặc giấy hẹn của cơ sở khắc dấu cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận mẫu dấu. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục liên quan đến hóa đơn

Theo quy định tại tại điều 15 nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và thông tư 78/2021/TT-BTC thì:

Nếu doanh nghiệp đã thay đổi trụ sở công ty hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty thì đương nhiên thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử cũng phải thay đổi theo. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty sang tỉnh khác, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục sau:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

– Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

– Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

– Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành:

– Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế

– Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

3. Giới thiệu về dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển trụ sở công ty khác tỉnh tại Phạm Law

Thay đổi địa chỉ trụ sở, chuyển trụ sở công ty sang tỉnh, thành phố khác là một trong những thủ tục hành chính về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp rất phổ biến. Luật PhamLaw với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giầu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính sẽ hỗ trợ tư vấn, thực hiện các thủ tục này cho Quý doanh nghiệp với thời gian, chi phí thấp nhất.  Chúng tôi sẽ nỗ lực đem lại hiệu quả, kết quả tốt hơn mong đợi của Quý doanh nghiệp. Với dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển trụ sở công ty sang địa điểm khác nói chung và thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác nói riêng, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Đăng ký doanh nghiệp nói chung, và thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác nói riêng;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh thành trên toàn quốc;
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Với nội dung bài tư vấn Hướng dẫn chuyển trụ sở công ty khác tỉnh, chúng tôi hi vọng cung cấp được nội dung hữu ích cho Quý khách hàng trên toàn quốc

——————-

Phòng tư vấn thủ tục hành chính – Luật Phamlaw

> Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)