Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Tải văn bản tại đây

Rate this post