Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào Việt Nam ngày càng phát triển và mở rộng, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi xin cung cấp cho Quý khách hàng những quy định của pháp luật hiện hành về việc đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp như sau:

I.Thủ tục đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp:

1.Trình tự thực hiện:

Tương tự như đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh.
2. Hồ sơ đăng kí:

2.1.Thành phần hồ sơ:

–  Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
–    Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
–    Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
–    Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
–    Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
–   Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư).

2.2.Số lượng hồ sơ:   01 bộ gốc.

3.Thời hạn giải quyết:

–   Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
–   Thời gian xem xét cấp GCNĐT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền :

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

– Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;
– Tư vấn thủ tục đăng kí cấp, điều chỉnh GCN đầu tư;
– Tư vấn thủ tục cấp GCN đầu tư;
– Tư vấn lập dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;
– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng kí cấp, điều chỉnh GCN đầu tư;
–  Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh GCN đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh GCN đầu tư.
–  Thực hiện các yêu cầu khác về đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư theo quy định của pháp luật.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn 1900 
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

2/5 - (1 bình chọn)