Thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp FDI

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới mà vẫn giữ nguyên loại hình doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư đã được cấp. Sau hai năm mà doanh nghiệp FDI không tiến hành đăng ký lại thì hệ quả pháp lý sẽ như thế nào?
Luật Tiền Phong xin cung cấp cho Quý khách hàng những quy định hiện hành của pháp luật về việc doanh nghiệp FDI không đăng kí lại theo Luật Đầu tư như sau:

I. Doanh nghiệp không đăng kí lại theo Luật Đầu tư:

1.Quyền của doanh nghiệp không đăng ký lại:

–  Được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đầu tư đã cấp và Điều lệ doanh nghiệp; được đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư trong trường hợp cần thiết trừ việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động;
–  Được giữ lại tên doanh nghiệp, con dấu, tài khoản và mã số thuế đã đăng ký;
–  Có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

2. Quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư:

– Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có quyền được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đầu tư đã cấp và hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được chuẩn y.
– Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp không đăng ký lại:

– Chỉ được hoạt động trong phạm vi ngành nghề, thời hạn hoạt động quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp. Giấy phép đầu tư đã cấp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

4. Trường hợp doanh nghiệp không đổi Giấy chứng nhận đầu tư:

– Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư, nếu có nhu cầu thì được xem xét điều chỉnh Giấy phép đầu tư trừ lĩnh vực: ngành, nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động.
– Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp không đăng ký lại, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận điều chỉnh này là một bộ phận của Giấy phép đầu tư.
– Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra văn bản chấp thuận mà không cần điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với các trường hợp điều chỉnh sau đây:
+ Mở Văn phòng giao dịch, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (không mang tính sản xuất) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
+ Thay đổi địa điểm trụ sở chính trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Hồ sơ đăng ký lại:

a.Thành phần hồ sơ, bao gồm:

–  Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
–  Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
–  Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.
–  Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c. Trình tự thủ tục:

– Doanh nghiệp đề nghị đăng ký lại nộp hồ sơ tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ đăng ký lại.
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản.

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

– Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư và đăng ký lại doanh nghiệp;
– Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về việc doanh nghiệp FDI không đăng kí lại theo Luật Đầu tư;
– Tư vấn thủ tục đăng ký lại và đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật TNHH Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

3/5 - (2 bình chọn)