Các quy định liên quan đến dự án đầu tư

Các quy định liên quan đến dự án đầu tư mới nhất

Tư vấn pháp luật về Đầu tư tại Việt Nam là giai đoạn tiền đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi giai đoạn này sẽ bắt đầu hình thành nên bộ khung pháp lý cơ bản cho việc triển khai hoạt động dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Về góc độ pháp lý, khi nhà đầu tư muốn thành lập một doanh nghiệp mới để triển khai dự án đầu tư cần lưu ý vấn đề pháp lý sau đây trước khi quyết định về loại hình và phạm vi đầu tư.

Cac Quy Dinh Co Lien Quan Den Du An Dau Tu
các quy định có liên quan đến dự án đầu tư

– Vốn tối thiếu: Vốn điều lệ tối thiểu (tức là vốn cổ phần đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện dự án) là yêu cầu bắt buộc đối với một số hoạt động kinh doanh nhất định như ngân hàng, tổ chức tài chính không phải ngân hàng, kinh doanh bất động sản, sản xuất phim ảnh, vận chuyển hàng không, sân bay, dịch vụ kiểm toán, kinh doanh mạng viễn thông có dây và không dây.

Trong một số hình thức dự án đầu tư, vốn điều lệ doanh nghiệp của dự án phải đáp ứng một tỷ lệ nhất định trong tổng số vốn đầu tư của dự án (đối với các dự án phát triển bất động sản, sản xuất năng lượng hoặc các dự án được thực hiện dưới hình thức đối tác công tư).

– Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, pháp luật Việt Nam quy định việc hạn chế đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định. Việc hạn chế này được thực hiện thông qua quy định về các “ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh” và “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

– Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư 2014 và khoản 1,2 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;
đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.
Mức ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án, tùy vào quy mô, tính chất, mức độ và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể. Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả do vi phạm tiến độ thực hiện dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc do dự án bị chấm dứt mà không có lí do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.
– Các yêu cầu khác: Các dự án đầu tư phải tuân thủ các chủ trương, chính sách của nhà nước và cam kết thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cụ thể, các dự án đầu tư phải nằm trong các quy hoạch tổng thể đã được chính phủ nhà nước Việt Nam phê duyệt. Quy hoạch tổng thể này có thể được điều chỉnh tại mỗi thời điểm. Vì lẽ đó, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến các đơn vị tư vấn đầu tư, cơ quan nhà nước…về quy hoạch tổng thể trước khi đi vào triển khai dự án.
Nội dung Các quy định liên quan đến dự án đầu tư chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng, bạn đọc muốn tìm hiểu chuyên sâu kết nối đến tổng đài tư vấn 1900 6284, để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến thành lập dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thuế, tài chính…kết nối đến số hotlie 097 393 8866 hoặc 091 611 0508, Luật Phamlaw sẵn sàng phục vụ.

Xem thêm: