Câu hỏi mới

Vai trò của Nghị định trong hệ thống pháp luật
Nghị định là gì? Vai trò của Nghị định trong hệ thống pháp luật Nghị định là gì? Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện
An sinh xã hội theo pháp luật hiện hành
An sinh xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành An sinh xã hội là gì ? An sinh xã hội (ASXH) là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và của các tổ chức
Thẩm định theo quy định pháp luật
Thẩm định là gì? Quy trình thẩm định giá như thế nào? Thẩm định là gì? Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào
Xử lý hành vi xâm phạm tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trái phép bị xử lý như thế nào? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tài nguyên thiên nhiên được hiểu cơ bản chính là nguồn của
Thời hiệu là gì theo quy định Bộ luật Dân sự
Thời hiệu là gì? Quy định của pháp luật về thời hiệu Thời hiệu là gì? Có những loại thời hiệu nào? Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu là thời hạn do luật
Hôn nhân là gì?
Hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành Hôn nhân là gì? Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Đây là một khái niệm đã được quy định rõ
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Phân loại và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật là gì ? Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các
Chính phủ điện tử
Chính phủ điện tử là gì? Lợi ích và vai trò của Chính phủ điện tử Chính phủ điện tử là gì? “Chính phủ điện tử (CPĐT) là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thúc
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Sản xuất rượu theo quy định của pháp luật là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những điều kiện quan trọng mà cơ sở cần phải
Kỷ luật là gì? Quy định pháp luật về kỷ luật lao động 
Kỷ luật là gì? Trong thực tiễn chúng ta hẳn từng nghe về kỷ luật Đảng viên, kỷ luật quân đội, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kỷ luật lao động, kỷ luật học sinh, sinh viên hay
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ thường trú theo quy định của pháp luật hiện hành Địa chỉ thường trú là gì? Theo Luật Cư trú 2006, nơi thường trú (địa chỉ thường trú) là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính là gì? Nội dung và ý nghĩa của cải cách hành chính Cải cách hành chính là gì? Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến là gì? Đặc điểm, vai trò và vị trí Dịch vụ công trực tuyến là gì? Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, cụ thể là tại khoản 5 Điều 3 Nghị định
Bản sắc văn hóa dân tộc
Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện, ý nghĩa và đặc trưng Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là thuật ngữ chỉ sắc thái, vẻ đẹp và
Trách nhiệm pháp lý
Trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành Khái niệm năng lực trách nhiệm pháp lý Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi,
Quyền trẻ em
Quyền trẻ em theo quy định của pháp luật hiện hành Quyền trẻ em là gì ?  Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và
Bất động sản là gì?
Bất động sản là gì? Đặc điểm cơ bản của bất động sản Khái niệm bất động sản Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có bất kỳ quy định đưa ra khái niệm về bất động sản. Tuy nhiên,
Quy định về tập trung kinh tế
Tập trung kinh tế theo quy định pháp luật hiện hành Khái niệm tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh Việt Nam cũng không đưa ra khái niệm mang tính khái quát để định nghĩa hành vi tập trung
Quy định pháp luật về quyền tài phán
Quy định pháp luật về quyền tài phán Khái niệm Quyền tài phán quốc gia – Quyền tài phán là thẩm quyền riêng biệt của quốc gia ven biển trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm và giám
Tối huệ quốc là gì?
Tối huệ quốc là gì? Nội dung nguyên tắc tối huệ quốc? Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, cùng với nguyên tắc đối xử quốc gia, đã trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của hệ
Tín dụng đen
Tín dụng đen là gì? Cho vay tín dụng đen có bị xử lý hình sự không? Tín dụng đen là gì? Tín dụng đen là hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao cùng với các quy định chi trả
Quan hệ nhân thân
Quan hệ nhân thân và các quy định của pháp luật hiện hành Quan hệ nhân thân là gì ? Quan hệ nhân thân là các quan hệ pháp luật dân sự có đối tượng các giá trị nhân thân
Pháp luật về quyền sở hữu
Quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành Quyền sở hữu là gì? Căn cứ theo Điều 158 Bộ luật Dân sự 2015 thì có quy định đó là quyền sở hữu sẽ bao gồm nội dung
Những quy định pháp luật về bản quyền
Bản quyền và những quy định pháp luật về vi phạm bản quyền Bản quyền là gì? Bản quyền là quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tác. Thông thường đối với tác phẩm của mình ngay tại