Đầu tư thương mại

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Để chấm dứt hoạt động theo đúng luật

Bên cạnh thủ tục đăng ký kinh doanh, các quy định về tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể,… là mối...

Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Nguyên...

Hoạt động đấu giá – Góc nhìn so sánh pháp luật thương mại và pháp luật dân sự

03/07/2013 Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó, người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ...

Khái niệm hoạt động thương mại và sự ra đời của Luật thương mại

1.      Khái niệm thương mại     Ban đầu “thương mại” được hiểu là hoạt động mua bán hàng hóa...

Tìm hiểu thuật ngữ pháp lý

Thương mại là gì? Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm...

Nghĩ khác với thị trường?

Thị trường chứng khoán là nơi tụ hội của rất nhiều nhà đầu tư, một đám đông thật sự. Họ khác nhau...

Pháp luật về Đầu tư

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  Năm 1987 Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư nước...