Category: Tòa tuyên án – Hành chính

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế (Phúc thẩm)

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 64/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính,...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 1712/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý...

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai (Phúc thẩm)

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai (Phúc thẩm)

Đánh giá bài viết Số hiệu 176/2009/HCPT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Ngày...

Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế..."

Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế…”

Đánh giá bài viết Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1682/2008/HC-ST Tiêu đề Khởi  kiện “quyết định hành...

Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh;…

Đánh giá bài viết Số hiệu 244/2009/HC-ST Tiêu đề Khiếu  kiện “quyết định hành chính, hành vi hành  chính...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế

Đánh giá bài viết Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1082/2009/HC-ST Tiêu đề Quyết định xử phạt vi phạm hành...