Tòa tuyên án – Hành chính

Tòa tuyên án – Hành chính

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế (Phúc thẩm)
Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 64/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế Ngày ban hành 09/01/2009 Cấp xét xử Phúc thẩm Lĩnh
Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (Phúc thẩm)
Số hiệu 1712/2009/HC-PT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền  sử dụng đất Ngày ban hành  09/9/2009 Cấp
Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai (Phúc thẩm)
Số hiệu 176/2009/HCPT Tiêu đề Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Ngày ban hành  16/01/2009 Cấp xét xử Phúc thẩm Lĩnh vực Hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    
Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế…”
Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1682/2008/HC-ST Tiêu đề Khởi  kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế…” Ngày ban hành 06/10/2008 Cấp xét sử Sơ thẩm Lĩnh vực Hành chính TÒA ÁN NHÂN
Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh;…
Số hiệu 244/2009/HC-ST Tiêu đề Khiếu  kiện “quyết định hành chính, hành vi hành  chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế
Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1082/2009/HC-ST Tiêu đề Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế Ngày ban hành 05/05/2009 Cấp xét xử Sơ thẩm Lĩnh vực Hành chính   TÒA