Các biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhất

1. Hợp đồng thuê nhà (Download văn bản tại đây)

2. Đơn xin cấp phép cho người lao động (Download văn bản tại đây)

3. Đơn đề nghị đăng ký làm đại lý (Download văn bản tại đây) 

4. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng quyền sử dụng đất (Download văn bản tại đây )

5. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (Download văn bản tại đây )

6. Hợp đồng cung ứng lao động (Download văn bản tại đây )

7. Hợp đồng in (Download văn bản tại đây)

8. Hợp đồng mua bán hàng hóa (Download văn bản tại đây)

9. Hợp đồng sửa chữa tài sản (Download văn bản tại đây)

10. Hợp đồng tặng cho nhà ở (Download văn bản tại đây) 

11. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng (Download văn bản tại đây)

12. Hợp đồng thuê đất (Download văn bản tại đây)

13. Hợp đồng  thuê lại đất (Download văn bản tại đây)

14. Hợp đồng thuê nhà xưởng (Download văn bản tại đây)

15. Hợp đồng xuất khẩu gạo (Download văn bản tại đây)

16. Hợp đồng xuất khẩu thiết bị điện lạnh (Download văn bản tại đây)

17. Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất (Download văn bản tại đây)

18. Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài  (Download văn bản tại đây)

19. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Download văn bản tại đây)

20. Hợp đồng cho mượn tài sản (Download văn bản tại đây)

21. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình (Download văn bản tại đây)

22. Hợp đồng chuyển giao công nghệ  (Download văn bản tại đây)

23. Hợp đồng cho thuê nhà ở (Download văn bản tại đây)

24. Hợp đồng cho vay tiền (Download văn bản tại đây)

25. Hợp đồng đại diện   cho doanh nghiệp(Download văn bản tại đây)

26. Hợp đồng đại lý (Download văn bản tại đây)

27. Hợp đồng đại diện  (Download văn bản tại đây)

28. Hợp đồng đi làm việc nước ngoài (Download văn bản tại đây)

29. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (Download văn bản tại đây)

30. Hợp đồng dịch vụ trưng bày sản phẩm (Download văn bản tại đây)

31. Hợp đồng gia công đặt hàng (Download văn bản tại đây)

32. Hợp đồng giao thầu xây lắp công trình (Download văn bản tại đậy)

33. Hợp đồng giao nhận thầu lập luận  chứng minh kinh tế kỹ thuật cho công trình (Download văn bản tại đây)

34, Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình (Download văn bản tại đây)

35. Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình (Download văn bản tại đây)

36. Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi (Download văn bản tai đây)

37. Hợp đồng góp vốn bằng nhà chung cư (Download văn bản tại đây)

38. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Download văn bản tại đây)

39. Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật (Download văn bản tại đây)

40. Hợp đồng Liên doanh (Download văn bản tại đây)

41. Hợp đồng lao động cho người nước ngoài (Download văn bản tại đây)

42. Hợp đồng môi giới thương mại (Download văn bản tại đây)

43. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (Download văn bản tại đây)

44. Hợp đồng mua bán điện phục vụ  mục đích sinh hoạt (Download văn bản tại đây)

45. Hợp đồng nghiên cứu thiết kế tài sản mới (Download văn bản tại đây)

46. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (Download văn bản tại đây)

47. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa diểm dự kiến xây dựng công trình (Download văn bản tại đây)

48. Hợp đồng sửa chữa nhà ở (Download văn bản tại đây)

49. Hợp đồng tặng cho căn hộ – nhà chung cư (Download văn bản tại đây)

50. Hợp đồng mua bán điện (Download văn bản tại đây)

51. Hợp đồng  tặng cho tài sản gắn liền với đất (Download văn bản tại đây)

52. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Download văn bản tại đây)

53. Hợp đồng thế chấp giá trị bằng quyền sử dụng đất (Download văn bản tại đây)

54. Hợp đồng thành lập đại lý (Download văn bản tại đây)

55. Hợp đồng thuê nhà ở (Download văn bản tại đây)

56. Hợp đồng thuê quyền sử dụng (Download văn bản tại đây)

57. Hợp đồng trao đổi nhà ở (Download văn bản tại đây)

58. Hợp đồng ủy quyền (Download văn bản tại đây)

59. Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở (Download văn bản tại đây)

60. Hợp đồng ủy quyền, quản lý nhà ở (Download văn bản tại đây)

61. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (Download văn bản tại đây)

62. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (Download văn bản tại đây)

63. Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý (Download văn bản tại đây)

64. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Download văn bản tại đây)

65. Hợp đồng xuất khẩu gạo (Download văn bản tại đây)

3.7/5 - (10 bình chọn)