Mẫu khai hồ sơ sang tên sổ đỏ

Phamlaw- Hướng dẫn khai hồ sơ sang tên sổ đỏ mới nhất

Ngoài các hồ sơ đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Khi công dân đi nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ tại các cơ quan nhà nước cần phải có thêm các hồ sơ khai nộp kèm với hồ sơ công chứng. Hồ sơ khai bao gồm: Khai thuế thu nhập cá nhân, khai thuế phi nông nghiệp, khai thuế trước bạ và đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Mau Khai Ho So Sang Ten So Do
Mẫu khai hồ sơ sang tên sổ đỏ

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Công dân chỉ điền phần (I) theo mẫu chi tiết dưới đây.

 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK[1]
   
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh quận Nam Từ Liêm
 
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A + NGUYỄN THỊ B ( Ghi theo GCN đã cấp)

1.2. Địa chỉ(1): TDP số 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN: CS 00557;  2.2. Số phát hành GCN: BM 998899;

2.3. Ngày cấp GCN: 13 /11 / 2013;  

3. Nội dung biến động về: người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– Ông NGUYỄN VĂN A;

– Bà NGUYỄN THỊ B

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

Ông NGUYỄN VĂN C

– Bà NGUYỄN THỊ D

( người nhận chuyển nhượng)

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

4. Lý do biến động

Chuyển nhượng toàn bộ theo HĐCN số 2123/HĐCN-CCHH lập tại VPCC X ngày 12/11/2019

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

Đã hoàn thành

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận đã cấp;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền……

Tôi        X có nhu cầu cấp GCN mới               không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                 …, ngày tháng …. năm…

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP Xà                                                                           

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú ý:

– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

–  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

– Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II

[1] Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Lưu ý khi đi nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ:

– Người đi nộp hồ sơ có thể là bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoặc bên thứ ba theo ủy quyền. Trong hợp đồng công chứng cần ghi rõ bên nào đi nộp hồ sơ. Người đi nộp hồ sơ cần phải mang theo chứng minh nhân dân. Người đi nộp hồ sơ là bên thứ ba (được ủy quyền) phải có văn bản ủy quyền đi kèm với chứng minh nhân dân (cần mang bản gốc cmnd để chuyên viên 1 cửa đối chiếu).

– Hồ sơ khai sang tên sổ đỏ và các hồ sơ đi kèm phải rõ ràng, tuyệt đối không được tẩy xóa.

Phamlaw, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về thủ tục sang tên sổ đỏ mua bán, thủ tục sang tên sổ đỏ đồng sở hữu, thủ tục sang tên sổ đỏ từ chồng sang vợ… trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Liên hệ số hotline để được hỗ trợ.

 

 

 

 

5/5 - (2 bình chọn)