Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Hỏi:

Kính gửi các luật sư công ty luật Phạm Law. Các luật sư cho hỏi trường hợp của tôi như sau:

Tôi là, chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên với số vốn góp như sau: Tôi góp 90% số vốn và hiện tại tôi chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Bạn tôi (thành viên góp vốn còn lại) có vốn góp chỉ  5%,em gái tên cũng có số vốn góp là 5%. Em gái tên hiện tại là phó giám đốc công ty. Nay tôi muốn chuyển quyền đại diện pháp luật sang cho em gái tôi nhưng bản thân tôi vẫn giữ chức Hội đồng thành viên. Các luật sư cho tôi hỏi: Em gái tên có đứng tên đại diện theo pháp luật của của công ty này ko? Và thủ tục chuyển đổi gồm những thủ tục gì? Xin được chân thành cám ơn các luật sư rất nhiều. Chúc các luật sư sức khỏe và thành công.

>>> Tư vấn pháp luật miễn phí

Trả lời : (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Phạm Law xin được tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) của bạn có 3 thành viên góp vốn do đó đây là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Căn cứ các quy định tại Điều 46, 57 của Luật Doanh nghiệp năm 2005  nếu bạn muốn chuyển quyền đại diện theo pháp luật cho em gái  thì cần phải cho em gái giữ chức vụ Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty. Nếu em gái chỉ là Phó giám đốc thì sẽ không thể được là người đại diện theo pháp luật của công ty

Ngoài ra, Bạn có thể chuyển quyền đại diện theo pháp luật của công ty cho em gái bạn nếu thỏa mãn đủ 2 điều kiện sau:

thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat

+ Em gái bạn không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005,

+ Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty được sự chấp thuận của Hội đồng Thành viên công ty.

Theo đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không ảnh hưởng đến chức vụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên của bạn.

Thứ hai: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 17 của Thông tư số 01/2013/TT-BKH hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP bao gồm các giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty hoặc trường hợp Điều lệ công ty CP quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật và Đại hội đồng cổ đông công ty bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty CP trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những cá nhân sau:

a) Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

c) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

d) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty CP. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu.

Luật PHAMLAW tư vấn miễn phí về:

– thành lập công ty giá rẻ

thủ tục giải thể doanh nghiệp

– tư vấn thông tin pháp luật