Bài Viết Mới

Thủ tục sửa sai ngày trong giấy khai sinh

Kinh gửi công ty Luật Phamlaw:

Con gái tôi sinh ngày 29/02/1993 âm lịch (tức 21/03/1993 dương lịch) nhưng vì ngày làm giấy khai sinh bố mẹ tôi khai là ngày 29/02/1993 âm lịch. Vấn đề xảy ra là ngày 29/02 không có trong lịch dương, lại theo con gái tôi suốt quá trình học tập cho đến năm 3 đại học, khi tôi đi làm hộ chiếu cho con gái mới phát hiện ra ngày sinh của con gái tôi không hợp lệ. Vậy tôi muốn thay ngày sinh từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch có được không và được thủ tục sửa lại giấy khai sinh như nào ạ?

Tôi rất mong nhận được sự hồi đáp từ phía công ty về sửa giấy khai sinh gốc để con tôi thống nhất lại hồ sơ giấy tờ.

Thu Tuc Sua Lai Ngay Trong Giay Khai Sinh
Thủ tục sửa sai ngày trong giấy khai sinh

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì: “ Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó; Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Trường hợp mà bạn nêu, do có sự nhầm lẫn trong việc kê khai ngày tháng sinh (ngày âm lịch thành ngày dương lịch, dẫn đến ghi ngày sinh là 29/2/1993, nhưng thực tế năm đó lại không có ngày 29/2), nên theo quy định của pháp luật bạn sẽ được cải chính ngày tháng năm sinh trong bản chính Giấy khai sinh đó. Thủ tục sửa giấy khai sinh được quy định rõ ràng trong luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1. Cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh

Cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh cho bạn là Ủy ban nhân cấp xã, nơi đăng ký khai sinh

2. Về thủ tục đăng ký việc cải chính Giấy khai sinh

Điều 13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định:

“Điều 13. Ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Ngay sau khi nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ bản sao trích lục ghi đầy đủ nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, bao gồm: Số, ngày, tháng, năm; tên cơ quan cấp; họ, tên người ký trích lục hộ tịch; báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu xác nhận.

Trường hợp Sổ hộ tịch đã được chứng thực chuyển lưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này thì công chức làm công tác hộ tịch phải báo cáo bằng văn bản kèm bản chụp trích lục hộ tịch cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên để ghi tiếp nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng. Cơ quan tiếp nhận bản sao Sổ hộ tịch có trách nhiệm ghi nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng; Thủ trưởng cơ quan ký, đóng dấu xác nhận về nội dung đã ghi.

2. Thủ trưởng cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch nhận được văn bản thông báo mà không thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch hoặc có trách nhiệm thông báo mà không thực hiện thông báo và gửi bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin hộ tịch sai lệch theo quy định của pháp luật.”

Hồ sơ: Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính.

Thời hạn: Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Nếu cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

Lệ phí: 15.000 nghìn đồng

Sau khi cải chính Giấy khai sinh, bạn có thể yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Trên cơ sở yêu cầu của bạn, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với sửa đổi giấy khai sinh của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

xem thêm: