Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá hình thức Bán buôn và bán lẻ tại Sở Công Thương

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá hình thức Bán buôn và bán lẻ tại Sở Công Thương

Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. Thuốc lá là sản phẩm đem lại nhiều tác hại đến sức khỏe của người dùng và xã hội. Hiện nay thuốc lá là hàng hóa không khuyến khích sản xuất nhưng do thói quen người dùng khó bỏ sử dụng thuốc lá nên việc kinh doanh thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến. Để thực hiện mua bản sản phẩm thuốc lá (bán buôn, bán lẻ) thì phải được cấp giấy phép kinh doanh. Để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá cần đáp ứng các điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ nghiêm ngặt. Để làm rõ vấn đề này, Luật Phamlaw xin giới thiệu bài viết sau đây:

I. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Hiện nay, pháp luật quy định có 3 điều kiện để được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau:

 • Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định: Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Bước 1. Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ, trong đó: 01 bộ gửi Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế, thương nhân lưu 01 bộ.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

II. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Hiện nay pháp luật quy định trường hợp muốn cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá phải đáp ứng bốn điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên).
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Hồ sơ thương nhân cần chuẩn bị để đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định: Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Bước 1. Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ, trong đó: 01 bộ gửi Sở Công Thương, thương nhân lưu 01 bộ.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

III. Cơ sở pháp lý

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

IV. TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH THUỐC LÁ TẠI PHAMLAW:

Khách hàng tư vấn làm thủ tục xin Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá tại Phamlaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá hình thức Bán buôn và bán lẻ tại Sở Công Thương

Phamlaw sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá như: Tư vấn các điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép…

2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá như:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Phamlaw sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho khách hàng;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện lên Sở Công Thương, Phòng Công thương, Phòng Kinh tế để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho khách hàng.

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Công Thương, Phòng Công thương, Phòng Kinh tế thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

– Nhận Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại Sở Công Thương, Phòng Công thương, Phòng Kinh tế.

Trên đây là nội dung tư vấn Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá hình thức Bán buôn và bán lẻ tại Sở Công Thương mới nhất. Quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm: >>> Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut 1900
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)