Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là một trong bảy đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được định nghĩa là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế chỉ được xác lập quyền sở hữu công nghiệp sau khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Vậy hoạt động đăng ký bảo hộ đối với sáng chế là vô cùng quan trọng. Nhận thấy điều này, Luật Phamlaw giưới thiệu với quý khách hàng bài viết sau đây:

Dang Ky Sang Che Tai Viet Nam
Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký sáng chế

Để có thể đăng ký bảo hộ sáng chế, người nộp đơn phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 -02 bản tờ khai theo Mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 07/2011/TT-BKHCN.

– 02 bản mô tả sáng chế.

– 02 bản tóm tắt sáng chế

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Các tài liệu khác (nếu có): giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có), tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác), tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

2. Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Bước 1. Nộp đơn đăng ký

Chủ sở hữu sáng chế có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nộp đơn theo hai hình thức sau:

Hình thức 1: nộp đơn tại một trong ba địa điểm sau bằng cách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện:

– Khu vực phía bắc: Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Khu vực phía nam: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Nam Trung Bộ: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Người nộp đơn nộp phí đăng ký ngay khi nộp đơn. Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Hình thức 2: Nộp đơn trực tuyến

Để nộp được đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2. Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Việc thẩm định hình thức nhằm đánh giá tính hợp lệ của đơn đăng ký.

Nếu đơn đăng ký hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nếu đơn đăng ký không hợp lệ (các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 109 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019), Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các thủ tục sau:

– Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.

– Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối trên.

Bước 3. Công bố đơn

Đơn đăng ký sáng chế đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Bước 4. Thẩm định nội dung

Để được thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải có yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế. Yêu cầu này được thực hiện trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên bởi người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào. Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Việc thẩm định nội dung nhằm đánh giá khả năng cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế.

Bước 5. Cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế

Nếu đơn đăng ký sáng chế không thuộc trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

3. Dịch vụ của Phamlaw về đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đối với thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế nói riêng, PhamLaw là đơn vị đáng tin cậy với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, có thể giúp quý khách hàng có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt quý khách hàng thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn cho quý khách hàng quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.

– Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế.

– Đại diện cho quý khách hàng thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thay mặt quý khách hàng nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký sáng chế

——————-

Phòng thủ tục hành chính – Phamlaw