Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

1.Tiêu chuẩn bảo hộ:
Có tính mớiCó trình độ sáng tạoCó khả năng áp dụng công nghiệp
Sáng chế
X
X
X
2. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:
20 năm tính từ ngày nộp đơn, gia hạn theo từng năm.
 
3. Thời gian đăng ký:
Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn thẩm định như sau:

Công việc thực hiện

Thời gian

Nội dung thẩm định

 

Thẩm định hình thức

1 tháng kể từ ngày nộp đơn
Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp
ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố đơn

19 tháng kể từ ngày chấp nhận

đơn hợp lệ (Nếu không có yêu

cầu công bố sớm)

Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử)

Thẩm định nội dung

18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế.
4. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của PhamLaw).
– Tên và địa chỉ của:
+ Người nộp đơn
+ Tác giả sáng chế
– Tên sáng chế và phân loại sáng chế (PhamLaw sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này)
– Bản mô tả sáng chế;
– Bản tóm tắt sáng chế;
– Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của Phamlaw để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
Sau khi nhận được các tài liệu trên, PhamLaw sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vn Phamlaw

Tng 5M, tòa nhà Bình Vượng
s 200, đường Quang Trung, qun Hà Đông, thành ph Hà N
Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com