Category: TTHC – SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Đánh giá bài viết Quyền tác giả là một trong những quyền của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả...

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Đánh giá bài viết Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là sự chứng minh về quyền sở hữu của chủ văn...

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định mới

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định mới

Đánh giá bài viết Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện...

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới 5 (100%) 1 vote Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ...

Bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ

Bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ

Đánh giá bài viết Chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu...

Tại sao phải bảo vệ thương hiệu?

Tại sao phải bảo vệ thương hiệu?

Đánh giá bài viết Tại sao phải bảo vệ thương hiệu? Với một nền kinh tế thị trường khá đa dạng thì...

Quyền cuả chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Quyền cuả chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Đánh giá bài viết Quyển của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký. – Trường hợp được...

Xây dựng thương hiệu mới cần chú ý vấn đề pháp lý

Xây dựng thương hiệu mới cần chú ý vấn đề pháp lý

Đánh giá bài viết Xây dựng thương hiệu mới cần chú ý vấn đề pháp lý Trước khi đưa một thương hiệu,...

Bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ

Đánh giá bài viết Hiện nay, người ta ngày càng quan tâm tới các vấn đề sở hữu trí tuệ. Nhưng đáng tiếc...

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đánh giá bài viết 1. Những người sau đây có quyền nộp đơn khiếu nại, tố cáo: a) Tác giả, chủ sở hữu...