Xử phạt hành vi quay trộm phim trong rạp chiếu phim

Xử phạt hành vi quay trộm phim trong rạp chiếu phim

Câu hỏi: Tôi có một người bạn, bạn đi xem phim ở rạp chiếu phim hay quay lại rồi về đăng lên facebook cho bạn bè cùng xem. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn và còn nói: Có vi phạm pháp luật đâu mà sợ. Vậy luật sư cho tôi hỏi hành vi quay lén của bạn tôi có vi phạm pháp luật hay không hay chỉ vi phạm nội quy rạp chiếu thôi? Rất mong được các anh chị luật sư phúc đáp ạ.

Tôi xin được cảm ơn.

Tư vấn:

Đầu tiên cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Phamlaw, đối với vấn đề này Luật Phamlaw sẽ tư vấn như sau:

Xu Phat Hanh Vi Quay Trom Phim Trong Rap Chieu Phim
Xử phạt hành vi quay trộm phim trong rạp chiếu phim

I. Bản chất hành vi quay lén video trong rạp chiếu phim

Phim trong rạp chiếu bản chất là tác phẩm điện ảnh được bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm điện ảnh là tác phẩm được thể hiện bằng hình ảnh động kết hợp hoặc không kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phẩm điện ảnh là một phần của tác phẩm điện ảnh đó (Điều 12 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Hành vi quay lén video trong rạp chiếu phim là hành vi sao chép được quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019. Cụ thể:

Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử.

Khi sao chép một tác phẩm bất kỳ tổ chức, cá nhân phải thực hiện xin phép và trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trừ trường hợp hạn chế quyền tác giả được quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Trường hợp bạn của bạn không thuộc trường hợp không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao nên muốn sao chép tác phẩm thì bạn của bạn phải xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Ở đây, bạn của bạn không xin phép, không trả nhuận bút thù lao nên đã xâm phạm đến quyền tác giả theo khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Vậy, hành vi quay lén video trong rạp chiếu phim không những vi phạm nội quy rạp chiếu mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

II. Xử phạt vi phạm

Tùy vào quy mô thương mại, mức độ ảnh hưởng về kinh tế đối với chủ thể quyền tác giả, số tiền thu lợi bất chính thu được… mà chủ thể thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt theo hướng hành chính hoặc hình sự.

1. Xử phạt vi phạm hành chính

Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định về hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, cụ thể:

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó có thể thấy nếu có hành vi sao chép tác phẩm xâm phạm quyền tác giả thì sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng. Đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật.

2. Xử lý hình sự

Như đã nói ở trên, tùy vào quy mô thương mại, mức độ ảnh hưởng về kinh tế đối với chủ thể quyền tác giả, số tiền thu lợi bất chính thu được… chủ thể thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt theo hướng hành chính hoặc hình sự. Để có thể bị xử lý hình sự thì chủ thể thực hiện hành vi phải có một trong các yếu tố sau: Quy mô thương mại; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng; gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 triệu đến dưới 500 triệu; hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Cụ thể được quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan):

Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

…..”

Đối với tội này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là bất kỳ người, pháp nhân nào có năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện với lỗi cố ý. Khi đó hình phạt cao nhất đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuộc tội này sẽ là: Phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với cá nhân, phạt tiền đến 03 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm đối với pháp nhân thương mại.

Như vậy, tùy theo mức độ vi phạm mà bạn của bạn sẽ phải chịu những hình phạt, chế tài tương xứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định 28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với việc “Xử phạt hành vi quay trộm phim trong rạp chiếu phim”. Nếu còn vướng mắc, bạn vui lòng kết nối tổng đài 1900 của Phamlaw để được trợ giúp.

Xem thêm: >>> Tranh chấp và xử phạt khi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

——————–

Luật Phamlaw – Tổng đài tư vấn 1900

5/5 - (1 bình chọn)