Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 do Hội đồng Thẩm phán – Toà án nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post