Bài Viết Mới

Kinh nghiệm và thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án (bài 1)

Trong thời gian gần đây, các loại việc tranh chấp lao động phổ biến vẫn là tranh chấp về: Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), vấn đề tiền lương, tiền trợ cấp và bảo hiểm xã hội.

 I. Một số vấn đề cần luu ý khi xem xét đơn khởi kiện, thụ lý vụ án:

 1. Xác định loại quan hệ pháp luật phát sinh tranh chấp.

Theo Điểm 6, 7 Điều 3 BLLĐ 2012 quy định:

“6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động

“7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động”.

Như vậy