Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Taỉ văn bản tại đây

Rate this post