Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Tải văn bản tại đây

Rate this post