Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Tháng 7/2019 vừa qua tôi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mỳ gạo của tôi. Đến tháng 5/2020, gia đình tôi có chuyển về nơi khác sinh sống. Lúc này, địa chỉ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tôi và địa chỉ thực tế khác nhau, nên tôi muốn hỏi luật sư: Bây giờ tôi có phải làm lại Giấy chứng nhận hay không? Cảm ơn.

Tư vấn:

Cảm ơn bạn vì bạn đã tin tưởng gửi lời tư vấn đến Luật Phamlaw, về vấn đề này Luật Phamlaw xin được tư vấn như sau:

I. Trường hợp cấp lại, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Anh có thể thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị mất; bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

Sua Doi Dia Chi Trong Giay Chung Nhan Dang Ky Nhan Hieu
Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Vậy trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của anh không thuộc trường hợp được cấp lại nên anh không thể thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận. Mà trường hợp của anh nên thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể các trường hợp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện khi:

– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

– Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

(Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019)

Theo thông tin anh cung cấp, hiện tại địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và trên thực tế khác nhau nên anh có thể thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận để thông nhất thông tin hai phương diện. Khi thực hiện thủ tục này anh sẽ nộp phí, lệ phí.

II. Đơn yêu cầu sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi muốn thay đổi thông tin địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, anh cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ làm theo Mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, trong đó ghi rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về địa chỉ chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền).

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện).

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

III. Thủ tục yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiện

Để được sửa đổi thông tin địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, anh cần thực hiện theo trình tự thủ tục sau đây:

Bước 1. Nộp đơn yêu cầu sửa đổi

Anh có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2. Xử lý yêu cầu sửa đổi

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

IV. Phí, lệ phí yêu cầu sửa đổi

Anh phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 nếu thiếu sót đó do lỗi của chủ văn bằng bảo hộ.

Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí sở hữu công nghiệp có quy định:

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.000 đồng/ văn bằng bảo hộ.

– Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn.

– Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ.

V. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Xem thêm: >>> Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

———————-

Phòng thủ tục hành chính – Luật Phamlaw

5/5 - (1 bình chọn)