Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2007

Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Tải văn bản tại đây

Rate this post