Có được nghỉ hưu trước tuổi?

Tôi là lao động nữ làm việc cho Doanh nghiệp và đã tham gia bảo hiểm đủ 20 năm. Năm nay tôi 46 tuổi, vì lý do sức khỏe tôi muốn nghỉ hưu trước thì có được không? Nếu được thì mức hưởng lương hưu quy định như thế nào?

nghi-huu-truoc-tuoi

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Vấn đề bạn hỏi, Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1. Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi
Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 50, Luật bảo hiểm xã hội như sau:
– Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội: người lao động phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
– Điều kiện về tuổi nghỉ hưu:
+) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
+) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:
Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:
– Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời. Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.
Như vậy, chỉ khi nào bạn thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động theo quy định nên trên thì bạn mới được phép nghỉ hưu trước tuổi.

2. Mức hưởng lương hưu
Điều 52, Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:
Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
Như vậy, bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính mức hưởng lương hưu hàng tháng của mình nhé.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu còn khó khăn hay vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi để được trợ giúp.

Trân trọng./.

Rate this post