Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Tải văn bản tại đây

Rate this post