Nghị định Số: 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000

 Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Tải văn bản tại đây

Rate this post