Luật Hình sự

Luật Hình sự

Văn bản hợp nhất Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng
Xử lý hành vi xâm phạm tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trái phép bị xử lý như thế nào? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tài nguyên thiên nhiên được hiểu cơ bản chính là nguồn của
Tín dụng đen
Tín dụng đen là gì? Cho vay tín dụng đen có bị xử lý hình sự không? Tín dụng đen là gì? Tín dụng đen là hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao cùng với các quy định chi trả
Rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan đến rửa tiền
Rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan đến rửa tiền Rửa tiền là gì? Rửa tiền theo pháp luật Việt Nam là một hành vi phạm tội được quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự
Nghị quyết Số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch Số: 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23 tháng 07 năm 2013
Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao –
Thông tư liên tịch Số: 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 05 năm 2013
Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao –
Thông tư liên tịch Số: 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10 tháng 09 năm 2012
Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông do Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư
Thông tư liên tịch Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC ngày 05 tháng 05 năm 2012
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp – Ngân hàng Nhà nước Việt
Thông tư liên tịch Số: 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an
Nghị quyết Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Tải văn bản tại đây
Nghị quyết Số: 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010
Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch Số: 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 12 năm 2008
Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo do Bộ Công an –
Luật hình sự số: 37/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009
Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch Số: 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003
Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát
Nghị quyết Số: 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003
Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch Số: Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001
Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương XIV “Các tội phạm xâm phạm sở hữu” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công An; Bộ Tư pháp; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm
Thông tư liên tịch Số: 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 9 năm 2001
Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Toà án nhân dân
Nghị quyết Số: 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001
Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao ban hành Tải
Nghị định Số: 61/2000/NĐ-CP 30 tháng 10 năm 2000
Nghị định Số: 61/2000/NĐ-CP 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo Tải văn bản tại đây
Nghị định Số: 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000
 Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch Số: 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000
Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10 do Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp
Nghị quyết Số: 32/1999/NQ-QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999
Nghị quyết Số: 32/1999/NQ-QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 Tải văn bản tại đây
Bộ luật Hình sự Số: 15/1999/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1999
Bộ luật Hình sự Số: 15/1999/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1999 Tải văn bản tại đây