Thông tư liên tịch Số: 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000

Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10 do Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post