Cấp sổ đỏ cho đất nhận tặng cho theo quy định mới

Cấp sổ đỏ cho đất nhận tặng cho theo quy định mới

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi và chú ruột có 2 thửa đất nằm cạnh nhau. Chú tôi không có con, chỉ có tôi là cháu gái duy nhất, nên trước khi mất đã cho tôi thửa đất của chú (đã được cấp sổ đỏ). Nhưng vào lúc chú cho tôi đất là  tháng 5/2011, chú chỉ làm một giấy viết tay mà không có công chứng, chứng thực gì, và từ đó đến nay, tôi đã xây nhà trên cả 2 thửa đất mà chưa xin hợp thửa. Tôi nghe nói, Nhà nước mới có quy định về việc cấp sổ đỏ cho người có giấy viết tay. Xin Luật sư trả lời giúp, tôi có được cấp sổ cho phần đất mà chú cho không? Nếu được thì tôi phải thực hiện những thủ tục như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

(Câu hỏi được biên tập lại từ cuộc gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật và thủ tuc hành chính của Phamlaw)

Cấp sổ đỏ cho đất nhận tặng cho theo quy định mới
Cấp sổ đỏ cho đất nhận tặng cho theo quy định mới

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai có hiệu lực. Theo đó, một số trường hợp hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho… quyền sử dụng đất được công nhận khi có đủ điều kiện mà luật quy định. Đối với trường hợp của bạn, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất nhận tặng cho qua giấy viết tay

Với những hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, Luật đất đai 2013 quy định phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đối với những giao dịch tặng cho, chuyển nhượng… quyền sử dụng đất từ trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực, do những quy định của Luật chưa hoàn thiện, cũng như việc thực hiện công chứng, chứng thực còn hạn chế, những giao dịch này có thể được công nhận.

Theo khoản 20 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật đất đai, bổ sung điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai có nội dung như sau:

 “1. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

  1. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

…”

Trong đó, điều 79 và khoản 2 điều 82 quy định các trình tự, thủ tục đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp động, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Dựa trên những thông tin bạn cung cấp, thì thửa đất bạn nhận tặng cho từ chú mình đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 5/2011; đồng thời việc tặng cho chỉ được viết tay không có công chứng. Căn cứ vào những quy định trên, thì bạn có thể tiến hành thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.

Thứ hai, trình tự, thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ theo quy định tại điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 9/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
  • Lập hồ sơ trinh cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dngj đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích tăng thêm; đồng thời gửi thông tin địa chính đén cơ quan thuế; trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

Bước 4: Trả kết quả

Cơ quan tài nguyên trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về việc Cấp sổ đỏ cho đất nhận tặng cho theo quy định mới. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > xem thêm:

 

Rate this post