Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Theo quy định hiện nay, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, họ có thể tự khắc con dấu riêng ghi thông tin về hộ kinh doanh của mình.

Theo Khoản 2, Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014, Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập doanh nghiệp thì buộc phải tiến hành “giải thể” hay chấm dứt hoạt động của hộ.

Sau đây Luật Phamlaw xin được hỗ trợ Quý khách hàng toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính để giải thể kinh doanh cá thể theo quy định mới.

Ho So Thu Tuc Giai The Ho Kinh Doanh Ca The
Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 95/2016/TT-BTC

2. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:  Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Theo đó, để giải thể hộ kinh doanh, quý khách cần thực hiện các thủ tục sau đây:

a. Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Quý khách tiến hành nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế và đóng mã số thuế để thực hiện việc giải thể, tiến hành hủy hóa đơn (nếu có). Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế nộp tại cơ quan thuế bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
  • Quyết định giải thể hộ kinh doanh cá thể của hộ kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao công chứng)

Quý khách nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Chi cục thuế quận, nhận phiếu hẹn của chi cục thuế. Trong thời hạn 30 cho đến 60 ngày sau ,cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán, sau đó ra kết quả xác nhận hộ kinh doanh không nợ thuế

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính

Doanh nghiệp cần tiến hành thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh bằng cách nộp 1 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-25 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký
  • Văn bản thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Trong trường hợp bạn nộp đầy đủ hồ sơ hợp lê theo yêu cầu thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét giải quyết và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Từ 3 đến 5 ngày làm việc

3. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

3.1 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………..

Do: …………………………………………………………………………….. cấp ngày: …………. /………. /………..

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …………………………………… /……… / …………

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………
– …………………
– …………………
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

3.2 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT

Mẫu số: 24/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: …………………...…, ngày……..tháng……..năm 2020

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………..

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): …………………………………………………….

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Phamlaw đối với toàn bộ hồ sơ và thủ tục chấm dứt hay “giải thể hộ kinh doanh cá thể” theo quy định hiện hành. Quý khách hàng còn vướng mắc muốn được hỗ trợ, tư vấn để thực hiện thủ tục này, vui lòng kết nối số tổng đài tư vấn chuyên sâu các thủ tục hành chính doanh nghiệp 1900 6284, để được hỗ trợ dịch vụ, vui lòng kết nối số hotline tổng đài Luật Phamlaw, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

————–

Phòng tư vấn thủ thủ tục hành chính – Luật Phamlaw