Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích
Cách viết bản môi tả giải pháp hữu ích
1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Nêu vắn tắt giải pháp kỹ thuật mà người nộp đơn định yêu cầu bảo hộ. Đoạn viết này không nên dài quá 100 từ.

» Lệ phí đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích
2. Tình trạng kỹ thuật của giải pháp hữu ích:
Nêu ra thông tin về những giải pháp kỹ thuật tương tự đã được công bố trước đó trong cũng lĩnh vực. Trong đoạn này, tác giả giải pháp hữu ích nên chỉ ra những nhược điểm của giải pháp kỹ thuật trước đây so với giải pháp kỹ thuật của mình. Đồng thời, nêu ra cách thức vượt qua thiếu sót đó.
3. Bản chất kỹ thuật của giải pháp hữu ích:
Nêu ra những đối tượng chính của giải pháp hữu ích. Trong đoạn viết này, tác giả giải pháp hữu ích cần chỉ ra một cách ngắn gọn cách thức những đối tượng này hoạt động.
4. Mô tả vắn tắt hình vẽ (nếu có)
Tác giả giải pháp hữu ích cần nêu ra thông tin vắn tắt về các hình vẽ (nếu có) gồm tên của mỗi hình vẽ.
5. Mô tả chi tiết giải pháp hữu ích
Nêu ra cấu trúc của thiết bị nêu trong giải pháp hữu ích gồm: các bộ phận, kết cấu của từng thành phần tạo nên giải pháp hữu ích.
Nêu cách thức thiết bị hoạt động
6. Yêu cầu bảo hộ:
Xác định cụ thể yếu tố nào tác giả giải pháp hữu ích muốn bảo hộ?
Xác định cụ thể bộ phận nào của thiết bị, tác giả giải pháp hữu ích muốn bảo hộ?
Xác định cụ thể phương thức/ quy trình tác giả giải pháp hữu ích muốn bảo hộ

===============
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tng 5M, tòa nhà Bình Vượng
s 200, đường Quang Trung, qun Hà Đông, thành ph Hà N
Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com