Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Hiện nay, sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia với nhau diễn ra càng ngày phổ biến và âm nhạc là một trong số đó. Cụ thể ở một quốc gia nhưng có thể tiếp cận, nghe các tác phẩm âm nhạc của các quốc gia khác. Khi nghe thấy một tác phẩm âm nhạc hay thì không khỏi muốn dịch tác phẩm đó sang tiếng nước mình và cho mọi người cùng thưởng thức. Nhiều trường hợp muốn bảo hộ quyền tác giả đối với bản dịch đó của mình. Việc bảo hộ này có thể hiện được hay không, điều kiện nào cần đáp ứng để tác phẩm dịch được bảo hộ, quy trình bảo hộ tác phẩm dịch được thực hiện như thế nào, những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài tư vấn dưới đây.

Thủ tục làm visa

Thủ tục gia hạn visa

I. Bản chất của bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Bản dịch bài hát từ tiếng nước ngoài ở đây được coi là tác phẩm phái sinh. Bởi lẽ, tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn (khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019). Theo đó, bản dịch bài hát trên được coi là một tác phẩm dịch.

Để tác phẩm dịch này được bảo hộ quyền tác giả thì phải đáp ứng ba điều kiện sau, cụ thể:

Thứ nhất, tác phẩm dịch không được gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc.

Cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019: Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Vậy tác phẩm phái sinh nếu như được sáng tạo ra mà ảnh hưởng đến quyền nhân thân hay quyền tác giả của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thì không được pháp luật bảo hộ.

Thứ hai, làm tác phẩm dịch phải xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Tại khoản 7 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 quy định nếu làm tác phẩm phái sinh mà không xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thì đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị theo điểm i khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019.

Thứ ba, tác phẩm phái sinh phải mang dấu ấn riêng của tác giả

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo dựa trên tác phẩm gốc nhưng có sự mới mẻ trong lối hành văn, cách truyền đạt… Những điều này tạo nét riêng cho tác phẩm phái sinh và thể hiện sự đặc trưng, dấu ấn của tác giả với công chúng.

Dang Ky Ban Quyen Bai Hat Dich Tu Tieng Nuoc Ngoai
Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

II. Đơn đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Việc đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm dịch dù không bắt buộc nhưng rất quan trọng. Bởi lẽ, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ giúp cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ngăn chặn được các hành vi xâm phạm quyền tác giả và là chứng cứ để chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền tác giả. Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

Đơn đăng ký quyền tác giả của tác phẩm dịch bao gồm (Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019):

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo Mẫu số 01 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

III. Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm dịch được thực hiện theo các bước sau:

Bước  1. Nộp đơn đăng ký

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2. Xử lý đơn đăng ký

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

IV. Phí đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

Điều 40 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp phí khi tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định cụ thể về mức phí phải nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả. Theo đó phí sẽ được Cục Bản quyền tác giả thu khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Cụ thể phí phải nộp khi đăng ký bản quyền tác phẩm dịch từ tác phẩm âm nhạc là: 100.000 đồng.

V. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Thông tư 211/2016/TT-BTC  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

————————

Luật Phamlaw

 

 

5/5 - (1 bình chọn)