Dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa)

Dịch vụ Xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa)

Công ty Luật Phamlaw xin tư vấn về việc cấp giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa) như sau:

Thủ tục làm visa

Thủ tục gia hạn visa

I. Điều kiện

Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau:

1. Về đặt tên Trung tâm:

Khoản 2 Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng.
 • Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, tên giao dịch của trung tâm ngoại ngữ bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh với nội dung tương đương. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

2. Điều kiện của Giám đốc Trung tâm

Điều 5 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm: Giám đốc, Phó giám đốc (nếu có), các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn (nếu có), tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Trong đó quan trọng là Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Để trở thành giám đốc trung tâm ngoại ngữ, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có nhân thân tốt.
 • Có năng lực quản lý.
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ). Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học). Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

3. Điều kiện về giáo viên

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Đối với giáo viên người Việt Nam, để đủ tiêu chuẩn dạy ngoại ngữ trong trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên là người bản ngữ, để đủ tiêu chuẩn dạy ngoại ngữ trong trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau: Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Đối với giáo viên là người nước ngoài, để đủ tiêu chuẩn dạy ngoại ngữ trong trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

II/ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trước khi mở trung tâm ngoại ngữ, người có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ cần thành lập doanh nghiệp, thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Tùy thuộc loại hình doanh nghiệp lựa chọn mà có hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác nhau (Điều 21, 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP). Bên cạnh đó cần chú ý đến các điểm sau: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn tên doanh nghiệp, lựa chọn ngành nghề kinh doanh…

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp gián tiếp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa)

 • Để thành lập Trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau (khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục):
 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Trình tự thực hiện (khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục):

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ trên đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tùy từng trường hợp thành lập mà chủ thể có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ lại khác nhau, cụ thể:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường.
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa)” theo quy định hiện hành. Để được hỗ trợ dịch vụ và tư vấn, Quý khách hàng kết nối tổng đài tư vấn 1900 6284, Phamlaw sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: >>> Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (Giấy phép PCCC)

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vn Phamlaw
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)