Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu là một trong nhữung đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 định nghĩa như sau: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Vậy nên thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là vô cùng quan trọng. Nhận thấy diều này, Luật Phamlaw xin giới thiệu sơ lược dịch vụ đăng ký nhãn hiệu khi quý khách hàng lựa chọn dịch vụ bên Luật Phamlaw:

Dich Vu Dang Ky Nhan Hieu Doc Quyen
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

I. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà Luật Phamlaw thực hiện

Tại phần này, Luật Phamlaw sẽ đưa ra các bước cần thực hiện từ khâu chuẩn bị, đăng ký và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1. Tra cứu, đánh giá sơ lược nhãn hiệu

Tại bước này, Luật Phamlaw sẽ thực hiện các công việc sau:

– Phân loại nhóm ngành nghề để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

– Đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

– Đánh giá nhãn hiệu có thuộc trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu hay không.

– Đưa ra kiến nghị để tăng tính được bảo hộ của nhãn hiệu.

Bước 2. Chuẩn bị đơn đăng ký

Tại bước này, quý khách hàng cùng Luật Phamlaw sẽ chuẩn bị các loại giấy tờ của đơn đăng ký nhãn hiệu, cụ thể:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

– Mẫu nhãn hiệu kèm theo.

– Giấy ủy quyền.

– Tài liệu chứng minh quyèn đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó từ người khác).

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Các tài liệu bổ trợ cho đơn khác.

Bước 3. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật Phamlaw sẽ thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các địa điểm sau:

– Cục Sở hữu trí tuệ.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Bước 4. Thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Luật Phamlaw sẽ thay mặt khách hàng tiếp nhận yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và truyền đạt lại cho khách hàng để cùng giải quyết vấn đề.

Bước 5. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Luật Phamlaw thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trao lại cho khách hàng

II. Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Ở đây, Luật Phamlaw chú trọng nói đến thời gian làm việc cùng cơ quan nhà nươc có thẩm quyền để đăng ký nhãn hiệu:

– Thời gian thẩm định hình thức nhãn hiệu:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, thẩm định hình thức nhãn hiệu trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Nhưng trong thực tế thời gian để thẩm định hình thức nhãn hiệu có thể kéo dài đến 02 tháng tuỳ vào đơn nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ đăng ký đi kèm.

– Thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thời gian thẩm định nội dung nhãn hiệu:

Điểm b khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, 2019 quy định thười gian thẩm định nội dung nhãn hiệu không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Nhưng thực tế thời gian này có thể kéo dài lên tới 36 tháng nếu nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ đặc biệt.

III. Phí đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, phí liên quan đến đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, tính chất của nhãn hiệu mà Luật Phamlaw sẽ chịu trách nhiệm tính tổng chi phí phát sinh khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

IV. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)